Bazylianie

PROVINCIA

SANCTORUM APOSTOLORUM PETRI ET PAULI

IN ROMANIA

Sedes Provincialis:

Ordinul Sfântului Vasile cel Mare

Str. C. Brâncuşi, nr. 37

RO-400458 Cluj-Napoca – ROMANIA

Tel. (+40-264) 414-780; 414-782

Fax (+40-264) 414-781

 M O L I Ş E T

Monasterium Descensionis Spiritus Sancti

MĂNĂSTIREA GRECO-CATOLICĂ

RO-427337 Molişet, com. Târlişua,

jud. Bistriţa-Nǎsǎud – ROMANIA

 

P R I L O G

Residentia Ss. Archangeli Michaëlis et Gabrielis

MĂNĂSTIREA GRECO-CATOLICĂ

RO-447222 Prilog, Jud. Satu Mare – ROMANIA

Tel./Fax (+40-261) 830-660