Bazylianie

Христос «хлібом життя» у дорозі до Небесного Єрусалиму

Слово «євхаристія» буквально означає: вдячність, ласка, а більш загально – подяка. З давніх часів у семітському світі, людина визнавала священне значення їжі, дарованої божественною щедрістю як джерело для життя. Хліб, вода, вино, плоди – усе це блага, за котрі дякують Господеві. Сама трапеза має релігійне значення, адже загальна трапеза встановлює між людьми, та між людьми і Богом священні зв’язки. Спільна трапеза у кожній хаті вказує на добрі відносини у спільноті. Брак спільної трапези вдома може бути перешкодою у якійсь мірі до зрозуміння церковної спільноти об’єднаної у Пресвятій Євхаристії.

Появляється запитання: чи сучасна людина, яка загубила відчуття вдячності і дару, може радіти Євхаристійним Христом?

Ісус Христос усю велич цієї жертви вмістив у звичайне споживання їжі. Сотворив з неї Своє жертовне Тіло і Кров і повелів своїм учням повторювати після Нього слова, котрі Його владою будуть перемінювати хліб у Його Тіло і вино у Його Кров.

Євхаристія тісно поєднана зі Священством. Маючи пошану до священства ми зможемо краще зрозуміти Пресвяту Євхаристію. Приймаючи достойно Євхаристійного Христа ми висказуємо також свою пошану до священства.

Появляється запитання: чи погане відношення до Церкви не буде перешкодою до правильного розуміння Євхаристії?

Варто пригадати слова Святого Павла:

«Чаша благословення, що ми благословляємо, хіба не є причастям Христової крови? Хліб, що ми ламаємо, не є причастям Христового тіла? Тому, що один хліб – нас багато становить одне тіло, бо всі ми беремо участь у одному хлібі.» (1Кор. 10, 16 – 17)

HEADER 

 
#3 Guest 2010-06-03 23:58
Ciało i krew Chrystusa-mocą życia duszy, abyśmy za życia ziemskiego nie wygasali,napełn ienie się miłością,lekką, czystą w sile bardzo mocną,gaszącą pragnienie duszy bycia z Bogiem-ciałem Chrystusa.W obecnym czasie,głębokie go lęku i niepokoju,ciągł ych tragedii,jesteś my zagubieni,w mroku,troski każdego dnia,zagłuszają płacz duszy.Brak czasu,rozprosze nie,pogoń za błahostkami i zakłamanym pięknem,powoduj ą że nie możemy się zatrzymać,by w ciszy być z Bogiem-w jedności.Oddać się modlitwie i działaniu Ducha Świętego,napełn ieniu się miłością Chrystusa,uzdra wianiu,uleczeni u ran serca,abyśmy wytrwali w drodze do domu Ojca.Niewłaściw e odnoszenie się do cerkwi,oddala nas od Eucharystii-taj emnicy miłości.Obojętn ość,chłód serca nie pozwala się zbliżyć i zaufać Bogu.Módlmy się za tych, którzy nie znają miłości Chrystusa,modli twą wynagradzającą o przemianę serc aby dostrzegli Jego światło.
 
 
#2 Guest 2010-05-31 21:20
Suczasna ludyna zywe u welykomu pospichu ta strazdanni. Ne je lehko pryzadumatysia bodaj na chwylynu u samoti i poczuty projaw lubowi Hospodnioji u koznoho z nas.Jewcharysti ja - ce takoz dokaz lubowi wzhladom Cerkwy. Wona nasyczuje nas ,,jizoju duszewnoju",szc zob nablyzatysia do nas i pronykaty naszu hlybynu sercia dajuczy wtichu i sprawznie szczastja.Jewch arystija -ce ,,ogniwo'',jake luczyt swit materialnyj z duszewnym.Ce pozywa dla duszi i tila.Dzerelo ,,werszyny'' ciloho zyttia chrystyjanskoho .Mozna skazaty dokaz naszoji wiry : wona dozwolaje na prysutnist Isusa Chrysta.Tomu to pohane widnoszennia do Cerkwy ne dozwolyt nam rozwywatys duszewno i zhlybluwaty swoju wiru. Jewcharystija - ce postijna pracia,pozdumy nad samym soboju.Koly w nas ,,harmonija duszi i tila" lehsze zyty i spryjmaty wolu Bozu. Z Bohom
 
 
#1 Guest 2010-05-31 12:07
Pogodzujus,szco liudyna sjogodennja vtratyla poczuttia wdjacznosti i daru,i nawit Jewxarystijnym Xrystom ne wmije radity po-sprawznjomu. ..W suczasno switi nam szcoraz to mensze czasu zalyszajetsia dla sebe i swojix potreb,osoblywo skaldno znajty czas dla molytwy i kontepliaciji.. .Dla glybokogo perezyttja i duszewnoji radosti Jewxarystijnym Xrytom,potribna wxylyna tyszi ta spokoju,szcob mozna bulo pryjnjaty myr,jakyj daje Xrystos.Tilky sucasna lidyna maje z tym problemu.Dumaju , zwidsy j beretsia pogane widnoszennja do cerkwy ta Jewxarystiji,br akuje nam pryzadumannja ta pragnenjja glybszogo piznannja tajemnyci Jewxarystiji.
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież