Bazylianie

zapysnyky LOHO 170x240

 

Пропонуємо увазі читачів спогадів отця Мирослава Ріпецького вибрані записки з 1947 року, коли-то отець прилаштовувався до нових оставин життя в Хшанові. Йдеться про побут та спроби організувати релігійне життя для місцевих греко-католиків, які проживали в довколішніх селах та приїздили до Отця з різними потребами. Записки відображають також динаміку життя отця Мирослава в новому місці поселеня, де доводилося встановлювати відносини з різними інституціями та гілками міцевої державної адміністрації.

 

7.VII.1947  –  Різдво св. Ів[ана] Хрест[ителя] – відправив Сл[ужбу] Б[ожу] і Мол[ебень] до Мат[ері] Б[ожої]. Пополудні пішов з [Михайлом] Вудкев[ичом] до Вощель – був у війта; оглядав будинок мешкальний коло стації – був у двох відповідних домах, де можна би замешкати [...].

 

8.VII.1947  –  Поїхав до Елку – був у старостві і у пароха лат[инського] – написав просьбу в справі приділення мешкання в Вощелье – слабкий дощ – стрінувся з Нестором Жовніром з Хохлова і сином [Євгена] Семенчука – вернув пішки в товаристві молодят з Сєдліск і Євки Король – [...].

 

13.VII.1947  –  Неділя –  [...] – відспівав Службу Б[ожу] і Мол[ебень] до Мат[ері] Б[ожої] – [...] – був на обіді [Осип] Хома – [...]. По Сл[ужбі] Б[ожій] прийшли до Каплиці солтис і двох господарів. Вчера прийшов до Єлку новий транспорт переселенців – їхали через Хшаново переселенці з Білої Підляської. [Михайло] Вудкевич пішов до Вощель в справі мешкання.

 

15.VII.1947  –  Феся [помічниця п. Ріпецьких] поїхала до Елку на ярмарок купити городовину (2 кварти картофель – 45 зл., 4 цибулі – 15 зл.), – вступив [Григорій] Сенюта.

 

18.VII.1947  –  їздили до Елку до дентистки [стоматолога], бо Ґєня [Євгенія Ріпецька] напухла – [...] – відбили вечером дощки зі стодоли, щоб забити вікна.

 

20.VII.1947  –  Неділя – Спів[ана] Сл[ужба] Б[ожа] і Мол[ебень] [до] Серця Христ[ового] в Хшанові. Були на Богослуженню парох[іяни] від 8 родин: Катер[ина] Козак, Текля Сениця, Марта Думка Шаварська, Іван Шаварський, Марія Шаварська і Євка Шаварська, Єва Король і ін[ші].

 

24.VII.1947  –  поїхав [...] до Елку – [...] довідався з «Wiadomości Urzędowe» про о. [Петра] Гардибалу, [Івана] Сенету і [Євгена] Усцкого, які одержали юрисдикцію від Апост[ольського] Адмін[істратора] в Ольштині [право біритуалізму]. – Був в PUR-і [Państwowy Urząd Repatriacyjny].

 

29.VII.1947  –  Приїхав Стефан Козак і раз привіз дров з гаю.

 

4.VIII.1947  –  Ґєні полекшало [покращало] – [...] – Передав через Вудкевича прохання о запомогу до Комітету Суспільної Опіки (при Старостві) через ґмінний уряд.

 

5.VIII.1947  –  Вступив рано Іван Калинвіський, а пополудні Нестор Жовнір – [...].

 

8.VIII.1947  –  П`ятниця – [...] – Вступив Дмитро Солодуха з щецінського воєвід[ства] – пов[іт] Starogard [Староґард] – жінка померла в шпиталі в Грубешові з нещасл[ивого] удару; оповів про транспорт з Довж[нева].

 

12.VIII.1947  –  Феся була на ярмарку, – дістала одежеву запомогу – плащ, – вступив Іван Шаварський – передав просьбу в справі перенесення до маєтку Kosinowo – [...].

 

17.VIII.1947  –  Богослуження в Хшанові – було досить наших парохіян: Петро Милик з жінкою, Катер[ина] Кісіль з дочкою, Роман Борушок з рідними [...], Марійка Луцась, [...] – вечером Мол[ебень] [до] Мат[ері] Б[ожої].

 

21.VIII.1947  –  З Ґенею [ми] вибралися пішки до Елку: Ґеня у дентисти, я в ПУР-і [... ] – одержав 400 зл запомоги, [...].

 

26.VIII.1947  –  Юлек Дуляба і Мих[айло] Вудкевич під моїм доглядом зробили степень під престіл, стіл на проскомидію і тетрапод.

 

28.VIII.1947  –  Успення Пр[есвятої] Діви М[арії] – до сповіді було 10 вірних, – вступали п. Футуймова з Дарусею і сестрою, [...] для Стефана Цьвікали з Нисмич, який вибирається до Франції, написав 5 метрик і свідоцтв моральності. [...].

 

4.IX.1947  –  їздив до Елку, – був в ПУР-і в справі проділу карток харчових для Ґені і Юлька Дуляби.

 

13.IX.1947  –  їздив фірою [...] до Елку, – був у директора школи, – записав 10 год[ин] науки релігії, – вступив до пароха лат[инського] [...] – о. канцлер курії не видав для мене місії до уділювання релігії.

 

18.IX.1947  –  Був в Елку у фризієра [перукаря], бачивсч з Охримовичом Сергієм. [Юліан] Дуляба зробив стільці під Євангелію.

 

19.IX.1947  –  Був в Елку – побрав з магазину 100 кґ. пшениці, – робота в каплиці коло віконниць.

 

2.X.1947  –  Феся побрала в Елку живностовій приділ [на харчові продукти], за вересень – 36 кґ. муки кукур[удзяної], 6 kg пшен[иці] і 1,20 kg цукру.

 

12.X.1947  –  Богосл[уження] в Хшанові. По Сл[ужбі] Б[ожій] і Мол[ебню] [до] М[атері] Б[ожої] звінчав Вас[иля] Сенюка і Пар[аскевію] Шаварську. Були з Косінова, привезли шиби [...].

 

16.X.1947  –  Була Комісія будівельна – 30 тис[яч] зл[отих] на будинок признано. Зроблено: 6 вікон, 5 дверей, 2 печі. Ходив до Вощель по рибу.

 

2.XI.1947  –  Богослуж[ення] в Хшанові – 8 [осіб] до сповіди. По Сл. Б. парастас за полеглих [загиблих]. Була Ольга Дейнека з дочками, Пар[асквія] Цьона з Косінова, Сава Мазурок, Ольга Білоцеркович, Петро Дуляба [...].

 

3.XI.1947  –  Ходив до Елку, – був в ґміні і на почті, – вислав листи; – привезли з будівель[ного] відділу староства шкло і вапно.

 

4.XI.1947  –  Мав приїхати о. [Йосиф] Пшепюрський з Гіжицка; ходив напроти на стацію залізничу до Вощель; Вступив Микита Ґель і Євген Король; Ґель вибирається до шваґра Гриця Сенюка в повіт Суш.   

 

14.XI.1947  –  Пішов до Елку [...], о год. 1½ поїхав до Ґіжицка; був у о. [Йосифа] Пшепюрського, – застав капеляна військового, – вернув вечірним поїздом о год 8-ій. – [...].

 

16.XII.1947  –  Їздив до Елку фірою Лева з Лещкова; в ПУР-і побрав допомоги 500 зл[отих].

 

20.XII.1947  –  Ходив до Елку, був: в рефер[ента] відбудови, в ґміні, на почті, в столярні [...]. – Гриць Сениця із місц[евого] гаю привіз дров. Вечером привіз дров Дмитро Шелемей.

 

31.XII.1947  –  Столярі вставляють вікна, ходив до Елку. По дорозі стрінув шкляря. Був в ґміні, на почті, [зробив] закупи передсвяточні. Побрав з почти 2 тис[яч] злотих від о. [Михайла] Паславського.

 

 

Переписав з рукопису – Юрій Мащак

Редагував – ієром. Ігор Гарасим ЧСВВ

 

Усі права застережені.

Жодна частина спогадів о. Мирослава Ріпецького не може бути відтворена ні в якій формі й ніяким способом без згоди автора та редактора.