Bazylianie

Bazylianskie_Studia_Historyczne_-_LOHOПриємно відзначити на початку Нового 2012 року, що науковий часопис Польської Академії Наук: «Dzieje Najnowsze», ч. 4-2011, стор. 157-160 – помістив рецензію першого тому «Василіанських Історичних Досліджень», автором якої є відомий польський історик Ришард Ґриз із Кєльц. Рецензент високо оцінює збірку документів першого тому Василіанських досліджень, в якому поміщено документи про відновлення греко-католицького душпастирства в Польщі 1956-1957, які зібрав та опрацював відомий та високо оцінений науковими колами у Польщі український історик з Ґданська проф. Ігор Галаґіда.

Автор рецензії хоч вказує на деякі неточності, однак високо оцінює не лише перший том «Василіанських Історичних Досліджень», але також увесь науковий доробок проф. Ігоря Галаґіди. Рецензент завершує свою оцінку першого тому досліджень словами:

 

Na koniec należy stwierdzić, że recenzowany tom źródeł zasługuje na wysoką ocenę. Opracowanie przyczyni się do rozwoju badań nad skomplikowanym położeniem, w jakim znaleźli się wierni i duchowieństwo Kościoła greckokatolickiego w powojennej Polsce. Jestem przekonany, że dzieło spotka się z dużym zainteresowaniem czytelników i zostanie doceniona jego wartość.