Bazylianie

osbm kataloh 1 Copy25 травня 2024 р. о год. 11:00 в монастирі ОО. Василіян у Варшаві при вул. Медовій 16 відбудеться презентація «Каталогу кириличних друків ХІХ-ХХ століть в збірці бібліотеки ОО. Василіян у Варшаві» а також «Кристинопільського апостола», який був виданий у видавництві «Горобець» у Києві.

25 maja 2024r. o godz. 11:00 w klasztorze Ojców Bazylianów przy ul. Miodowej 16 odbędzie się prezentacja „Katalogu druków cyrylickich XIX-XX wieku w zbiorach biblioteki klasztoru OO. Bazylianów w Warszawie”, wydanego w ramach serii wydawniczej „Bazyliańskie Studia Historyczne” oraz „Apostoła Krystynopolskiego”, wydanego przez wydawnictwo „Horobeć” w Kijowie.

 osbm kataloh 2 Copy