Bazylianie

Історія Церкви

Кожний, хто мав нагоду відвідати Ватикан, міг побачити там також і Гвардію швейцарців, які в кольорових уніформах наглядають за порядком у соборі св. Петра і в папських палатах. Але менше знаним є факт, що подібні швейцари мали б бути і в наших церквах, де також були б сторожами порядку. Справа швейцарів розглядалась у Холмській єпархії в 1835 році. Документи, використані нами для висвітлення цієї проблеми, зберігаються в Державному Архіві в Любліні, фонд Холмська Греко-Католицька Консисторія, Загальна кореспонденція за роки 1833-1838. Add a comment