Bazylianie

МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ УГКЦ Nazwisko i imię – ostatnio sprawowany urząd – data śmierci

Abramowicz Andrzej – proboszcz w Nosowie – 20 grudnia 1816
Arcimowicz Teodor – proboszcz Perstunia – 8 października 1818
Aresztowicz Onufry – proboszcz w Hańsku – 25 kwietnia 1857
Aresztowicz Stefan – emeryt – 22 lipca 1838
Bańkowski Adam – proboszcz Hodyszewa – 28 sierpnia 1831
Baranowski Jan – proboszcz Bończy – 7 września 1816
Białostocki Grzegorz – proboszcz Świerszczowa – 25 lipca 1836

Bieganowski Antoni – proboszcz w Soli – 27 lipca 1836
Bieganowski Wincenty – administrator w Krośniczynie – 17 czerwca 1832
Biegunowski Jan – emeryt – 21 marca 1844
Biegunowski Jan – proboszcz Leszczan – 30 maja 1816
Bielawski Mateusz – kanonik, proboszcz w Grabowcu – 25 marca 1850
Bielecki Symeon – proboszcz w Sworach – 22 stycznia 1816
Biruntowicz Teodor – 3 kwietnia 1831
Boiarski Michał – 7 lutego 1832
Bojański Onufry – proboszcz w Biszczy – 28 lutego 1846
Bojarski Andrzej – proboszcz w Sopocie – 23 kwietnia 1858
Bojarski Grzegorz – wikary Biszczy – 19 kwietnia 1831
Bojarski Jan – proboszcz w Zabłocinie – 7 marca 1844
Bojarski Michał – kanonik, proboszcz Babic – 1 lutego 1842
Boniecki Michał – proboszcz Żdanowa – 12 listopada 1823
Boniewski Bonifacy – bazylianin klasztoru w Warszawie – 23 kwietnia 1869
Boniewski Ignacy – proboszcz w Choroszczy – 17 stycznia 1822
Borysiewicz Jan – administrator Tyszowiec – 7 maja 1820
Bratkiewicz Jan – proboszcz w Dubie – 30 marca 1847
Bratkiewicz Michał – proboszcz w Grodysławicach – 19 marca 1858
Bratkiewicz Symeon – proboszcz w Horodle – 5 lutego 1844
Budziłłowicz Justyn – proboszcz w Koroszczynie – 1 stycznia 1830
Budziłowicz Aleksander – proboszcz w Pawłowie – 30 listopada 1820
Budziński Jakub – proboszcz Nieledwi – 17 czerwca 1821
Bułasiewicz Szymon – administrator w Próchenkach – 30 marca 1832
Charłampowicz Andrzej – wikary Lubienia – 24 marca 1827
Charłampowicz Bazyli – proboszcz w Hołownie – 10 sierpnia 1829
Charłampowicz Grzegorz – proboszcz w Dołholiskach – 13 marca 1820
Charłampowicz Michał – proboszcz w Bezwoli – 15 marca 1829
Charsewicz Jan – proboszcz Ruskowoli – 11 stycznia 1828
Chartonowicz Józef – proboszcz w Orłowie – 23 lutego 1836
Chilewski Michał – kanonik, proboszcz Czerniczyna – 4 grudnia 1844
Chodonowski Andrzej – emeryt – 8 grudnia 1839
Chodonowski Antoni – administrator Biłgoraja – 25 stycznia 1841
Chodonowski Józef – 19 sierpnia 1831
Chotyniecki Stefan – proboszcz Sopotu – 22 kwietnia 1827
Chraszczewski Grzegorz – 8 października 1826
Ciborowski Julian – proboszcz Szychowicach – 21 grudnia 1846
Ciechanowski Dąbrowa F. – biskup chełmski – 7 kwietnia 1828
Ciepiełewski Józef – emeryt – 22 grudnia 1844
Ciszewski Andrzej – proboszcz w Ostrowie – 22 stycznia 1832
Ciszewski Jan – emeryt – 27 września 1836
Czepielewski Teodor – proboszcz Miączyna – 25 kwietnia 1815
Czerlunczakiewicz Jan – proboszcz w Obsza – 11 marca 1849
Czerlunczakiewicz Piotr – 28 czerwca 1830
Dębkowski Grzegorz – proboszcz Wereszczyna – 21 grudnia 1825
Dębkowski Józef – proboszcz Zbereżu – 4 marca 1864
Dębski Bazyli – proboszcz Horyszowa Polskiego – 8 maja 1826
Diakowski Filemon – proboszcz w Orchówku – 16 kwietnia 1857
Diakowski Jan – proboszcz w Wakijowie – 3 marca 1838
Diakowski Teodozjusz – proboszcz Wakijowie – 6 sierpnia 1870
Diakowski Tomasz – administrator w Pławanicach – 14 sierpnia 1830
Dolinowski Symeon – proboszcz Hańska – 29 maja 1820
Dołbieński Piotr – proboszcz Klonownicki – 7 marca 1821
Droszewski Demetriusz – wikary Hołowna – 3 czerwca 1828
Droszewski Franciszek – proboszcz Opola – 6 kwietnia 1822
Dyakowski Andrzey – proboszcz w Pawłocicach – 23 kwietnia 1812
Dziczkowski Antoni – proboszcz w Konstantynowie – 4 stycznia 1838
Dziczkowski Józef – proboszcz Konstantynowa – 17 kwietnia 1841
Eliaszewicz Jan – proboszcz Kostomłotów – 26 marca 1828
Eustachiewicz Ignacy – proboszcz Sosnowicy – 29 września 1871
Eustachiewicz Jan – emeryt – 16 sierpnia 1854
Filanowicz Maksym – proboszcz w Ortelu Książęcym – 13 czerwca 1837
Filanowicz Mikołaj – proboszcz w Kijowcach – 21 kwietnia 1840
Filewicz Bazyli – administrator w Potoczku – 1 lutego 1843
Filewicz Jan – proboszcz Soli – 20 kwietnia 1828
Filewicz Jan – proboszcz w Żulinie – 8 lutego 1856
Firsewicz Paweł – proboszcz Terebeli – 22 marca 1830
Garbaczewski Teodor – emeryt, proboszcz Tarnogrodu – 1 kwietnia 1844
Gąkiel Andrzej – proboszcz Łazowa – 30 marca 1835
Gierthyn Jan – proboszcz Olchowca – 14 października 1826
Gieysztor Jakub – kanonik, pr. Hołynki, adm. Rygałówki – 2 stycznia 1849
Gieysztor Zygmund – proboszcz w Rygałówce – 1 września 1871
Gomella Stefan – proboszcz w Otroczu – 24 kwietnia 1856
Górski Antoni – wikary Kościeniewicz – 1831
Górski Gabriel – proboszcz w Radzyniu – 29 lipca 1865
Górski Grzegorz – proboszcz w Drelowie – 8 marca 1856
Górski Jakub – kanonik, proboszcz w Kodeńcu – 16 sierpnia 1846
Górski Jan – kanonik, proboszcz Ortela Rz. – 26 lutego 1841
Górski Paweł – proboszcz Parczewa – 12 listopada 1839
Górski Sylwester – proboszcz Uścimowa – 20 maja 1826
Górski Symeon – proboszcz w Andrzejowie – 19 stycznia 1811
Grabowicz Aleksy – emeryt – 26 czerwca 1843
Groszkowski Jan – proboszcz Horyszowa Rus., emeryt – 22 stycznia 1843
Grudziński Jan – proboszcz Mostowa – 27 kwietnia 1819
Gruszecki Bazyli – emeryt – 28 października 1839
Gruszkiewicz Teodor – proboszcz Zamchu – 8 sierpnia 1839
Grzegorzewski Antoni – proboszcz w Depułtyczach – 30 października 1853
Grzegorzewski Eustachiusz – proboszcz Krośniczyna – 13 maja 1827
Halicki bartłomiej – administrator w Sworach – 16 stycznia 1845
Halicki Daniel – prałat, proboszcz w Dołhobrodach – 25 listopada 1848
Halicki Justyn – proboszcz w Dołhobrodach – 23 października 1820
Hanickiewicz Gabriel – kanonik, emeryt – 30 października 1857
Hanytkiewicz Aleksander – proboszcz w Chyżowie – 5 grudnia 1819
Herman Jan – proboszcz w Bezwoli – 9 sierpnia 1864
Hołłubowicz Symeon – 4 września 1832
Hołubowicz Michał – prob. Ostrowa, admin. Kolechowic – 19 lipca 1855
Horaczko Michał – proboszcz Terespola – 11 września 1827
Horoszewicz Aleksander – administrator w Zbereżu – 16 stycznia 1865
Horoszewicz Bazyli – emeryt – 2 września 1850
Horoszewicz Gabriel – były proboszcz w Kodeniu – 10 stycznia 1824
Horoszewicz Grzegorz – proboszcz w Wohyniu – 25 lipca 1865
Horoszewicz Jan – proboszcz w Miączynie – 20 grudnia 1835
Horoszewicz Mikołaj – proboszcz w Hanna – 25 października 1848
Horoszewicz Symeon – proboszcz w Kodeniu – 19 grudnia 1865
Hrabanowicz Bazyli – proboszcz w Milejowie – 22 kwietnia 1832
Hrehorowicz Jan – proboszcz w Makarówce – 9 kwietnia 1829
Hroszkowski Paweł – proboszcz w Lipsku – 13 marca 1863
Hryniewicki Paweł – 12 maja 1841
Hryniewiecki Antoni – prałat schol., proboszcz w Żernikach – 2 lutego 1855
Hryniewiecki Konstantyn – wikary w Żernikach – 21 lutego 1841
Hukiewicz Bazyli – proboszcz w Strzelcach – 17 lipca 1838
Hukiewicz Józef – administrator w Czułczycach – 16 marca 1846
Ilczyński Bazyli – proboszcz w Krośniczynie – 5 grudnia 1835
Iwaszkiewicz Jan – kanonik, emeryt – 27 listopada 1852
Iwaszkiewicz Józef – emeryt – 28 listopada 1838
Jankowski Adam – kanonik, prob. Holi, adm. Włodawy – 1 sierpnia 1861
Jankowski Grzegorz – proboszcz Witoroża – 27 października 1838
Jankowski Grzegorz – prałat kustorz Kapituły Chełmskiej – 4 września 1836
Jankowski Paweł – proboszcz Serocina – 16 lipca 1833
Janowicz Jan – inwalida, były wikary Hrubieszowa – 1827
Jaroszewicz Symeon – proboszcz w Piszczaczu – 4 grudnia 1860
Jasiewicz Symeon – emeryt – 27 czerwca 1850
Jasiewicz Teodor – emeryt – 24 września 1850
Jędrzeiewicz Jan – proboszcz w Uhrusku – 7 lutego 1836
Jędrzeiewicz Teodor – proboszcz w Stulnie – 21 listopada 1818
Jędrzejewicz Tomasz – proboszcz w Zbereżu – 16 września 1832
Jonakowski Antoni – inwalida, były proboszcz Serebryszcz – 25 sierpnia 1827
Joraszkiewicz Antoni – kanonik, proboszcz w Księżpolu – 5 sierpnia 1847
Jurkiewicz Grzegorz – proboszcz w Orchówku – 24 kwietnia 1830
Kalinowski Jakub – admin. w Wysokiem Mazowieckiem – 19 października 1857
Kalinowski Tomasz – emeryt – 4 marca 1848
Kaliński Teodor – kanonik, proboszcz Radzyminie Podlaskim – 22 marca 1836
Kamieński Jan – proboszcz w Rokitnie – 29 czerwca 1817
Kamiński Piotr – kanonik, proboszcz Horodyszcza – 18 grudnia 1837
Karpowicz Bazyli – proboszcz Klonowicy – 12 kwietnia 1840
Karpowicz Jan – administrator w Sworach i Makarówce – 22 września 1860
Kicowski Jan – kanonik, proboszcz w Tyszowcach – 26 marca 1853
Kielnicki Mikołaj – proboszcz w Próchenkach – 27 września 1829
Klimowicz Jan – proboszcz w Żdżanne – 28 grudnia 1819
Koczurzyński Joachim – 31 lipca 1832
Komarczewski Teodor – 20 maja 1831
Koncewicz Andrzej – proboszcz Terespola – 4 sierpnia 1834
Koncewicz Józef – 30 maja 1871
Koncewicz Józef – proboszcz Hołynski – 8 maja 1825
Koncewicz Tomasz – proboszcz Łomaz – 21 marca 1827
Koniewicz Leon – proboszcz Bali Wielkiej – 26 kwietnia 1842
Kostrzeński Bazyli – proboszcz w Jabłeczni – 24 maja 1835
Kościukiewicz Leon – proboszcz w Mszannej – 3 stycznia 1836
Kościukiewicz Mikołaj – proboszcz w Sycynie – 14 lutego 1825
Kotowicz Mateusz – wikary Buńczy – 14 listopada 1828
Kowszewicz Piotr – proboszcz w Podhorcach – 17 marca 1822
Kozakiewicz Jakub – proboszcz Połoskach – 27 stycznia 1831
Kozakiewicz Jakub – proboszcz w Kopytowie – 8 lutego 1823
Kozakiewicz Jan – proboszcz w Ciciborze – 19 listopada 1828
Kozakiewicz Mikołaj – proboszcz Miedzyrzeczu Starym – 16 marca 1829
Koziewicz Roman – proboszcz Topólczy – 30 września 1834
Kozłowski Jan – proboszcz Zdanowa – 16 listopada 1827
Kozłowski Onufry – kanonik, proboszcz Hrubieszowa – 25 grudnia 1854
Kozmiński Benedykt – proboszcz w Rudzie – 10 października 1828
Kozmiński Leon – proboszcz w Dołhobyczowie – 1867
Koźbielewski Paweł – wikary w Perstuniu – 26 listopada 1846
Koźmiński Bazyli – proboszcz w Rejowcu – 22 kwietnia 1840
Koźmiński Grzegorz – administrator w Horbowie – 6 kwietnia 1848
Koźmiński Jakub – administrator Dratowa – 19 kwietnia 1831
Koźmiński Jan – proboszcz w Nowosiółkach – 15 kwietnia 1824
Kożuchowski Bazyli – proboszcz w Krzeczewie – 6 kwietnia 1829
Krassowski Andrzej – kapelan dworu Hołynki – 9 sierpnia 1839
Krypiakiewicz Jan – proboszcz w Łosińcu – 22 grudnia 1859
Krypiakiewicz Michał – proboszcz Chmielka – 21 sierpnia 1831
Krypiakiewicz tadeusz – proboszcz w Lipinach – 27 lutego 1836
Krysiakiewicz Maciej – proboszcz w Kulnie – 11 grudnia 1832
Kucharewicz Andrzej – proboszcz w Ciciborze – 4 maja 1818
Kudrewicz Florian, OSBM – proboszcz w Krakowie – 14 czerwca 1834
Kurmanowicz Jan – proboszcz w Uścimowie – 30 stycznia 1838
Kurmanowicz Józef – proboszcz w Parczewie – 11 września 1837
Kurowski Stanisław – administrator w Tykocinie – 28 kwietnia 1820
Kuryłowicz Teodor – proboszcz Dołhobyczowa – 6 października 1826
Laurysiewicz Michał – proboszcz w Dubience – 13 czerwca 1849
Lawrysiewicz Aleksander – administrator w Żulicach – 19 grudnia 1854
Lawrysiewicz Mikołaj – kanonik, proboszcz Peresołowicz – 19 września 1854
Lawrysiewicz Platon – proboszcz w Sahryniu – 29 września 1855
Lebedyński Antoni – proboszcz w Podhorcach – 6 stycznia 1850
Lebedyński Bazyli – proboszcz w Werbkowicach – 6 lutego 1837
Lebedyński Panteleon – proboszcz Duba – 13 grudnia 1838
Lebedyński Stefan – proboszcz w Tarnawatce – 22 czerwca 1852
Lemański Wojciech – administrator Rudy i Łukówki – 2 kwietnia 1831
Lewicki Bazyli – administrator w Chyżowie – 24 lutego 1830
Lewicki Bazyli – proboszczw Szlatynie – 8 maja 1830
Lewicki Jakub – administrator w Rudzie – 11 listopada 1870
Lipiński Aleksy – proboszcz w Perespie – 7 stycznia 1831
Lipiński Bazyli – proboszcz w Biłgoraju – 6 marca 1814
Lipiński Demetriusz – proboszcz w Lipinach – 1 lipca 1821
Lipiński Jan – administrator w Miączynie – 19 marca 1846
Lisowski Jakub – proboszcz w Turowcu – 29 stycznia 1844
Lisowski Mikołaj – proboszcz w Tyszowicach – 25 września 1819
Liszkiewicz Bazyli – proboszcz w Czartowcu – 10 października 1854
Liszkiewicz Grzegorz – proboszcz w Ślipczu – 30 października 1869
Liszkiewicz Jan – administrator w Świdnikach – 9 września 1863
Liszkiewicz Józef – administrator w Gródku i Strzyżowie – 13 czerwca 1855
Liszkiewicz Teodor – proboszcz Poturzyna – 15 lutego 1841
Łada Aleksander – proboszcz w Czołomyjach – 5 czerwca 1855
Łada Leonty – proboszcz Czołomyj – 11 września 1842
Łaszkiewicz Jan – proboszcz w Miączynie – 17 lutego 1829
Łaszkiewicz Tomasz – proboszcz w Sielcu – 27 stycznia 1823
Łazurkiewicz Antoni – kanonik, proboszcz w Krzeszowie – 15 maja 1850
Łącki Ignacy – proboszcz w Żeszczynce – 7 października 1819
Łoncki Bazyli – kanonik, emeryt – 13 lutego 1857
Łoncki Sylwester – proboszcz Żeszczynki – 9 marca 1833
Łopacki Jan – emeryt – 14 lutego 1841
Łytkowski Leon – proboszcz w Przegalinach – 19 lipca 1834
Makowski Antoni – proboszcz w Berdyszcze – 11 marca 1825
Makowski Ignacy – administrator w Pienianach – 21 kwietnia 1863
Makowski Jan – administrator Bordyszcz – 19 grudnia 1834
Makowski Mikołaj – proboszcz Wereszczynskiej Woli – 26 maja 1824
Makowski Symeon – prob. Wierszczyńskiej Woli, ad. Lejna – 6 marca 1861
Malczyński Ignacy – wikary w Hrubieszowie – 13 sierpnia 1837
Malczyński Jan – proboszcz Hrubieszowa – 4 kwietnia 1843
Malczyński Michał – proboszcz w Hołubiu – 14 marca 1865
Malewicz Aleksy – proboszcz Sielca – 19 sierpnia 1831
Maranowski Antoni – proboszcz w Gnojnie – 28 lutego 1866
Markiewicz Jan – kanonik, emeryt – 27 lipca 1844
Masiewicz Michał – proboszcz w Mirczu – 20 sierpnia 1854
Masiukiewicz Łukasz – admin. Wołoskiej Woli i Brusa – 21 października 1826
Mazanowski Eliasz – proboszcz Jabłonia – 31 lipca 1834
Mazanowski Michał – proboszcz w Pratulinie – 29 grudnia 1850
Mazanowski Paweł – proboszcz Drelowa – 9 sierpnia 1831
Michalewicz Mikołaj – proboszcz w Ostrowie – 8 września 1829
Michałowski Michał – proboszcz Łukówce – 23 stycznia 1829
Michniewicz Eustachiusz – emeryt – 23 grudnia 1847
Mickiewicz Antoni – admin. w Perstuniu i Augustowie – 7 marca 1862
Mieleszkiewicz Zachariasz – proboszcz w Wysokim Mazowieckim – 16 lutego 1838
Mirzewski Jan – wikary w Łomazach – 4 lutego 1832
Mosiewicz Jakub – proboszcz w Żernikach – 15 czerwca 1863
Mosiewicz Jan – 29 kwietnia 1843
Mosiewicz Jan – proboszcz Mircza – 10 lipca 1833
Mosiewicz Mikołaj – proboszcz w Typinie – 4 lutego 1855
Mosiewicz Miron – administrator w Mirczu – 16 czerwca 1869
Müller Wawrzyniec – proboszcz Wisznie – 31 marca 1815
Narodosławski Jan – proboszcz w Worbkowicach – 12 września 1818
Nestorowicz Stach – proboszcz Now. Miasta Międzyrzecza – 9 maja 1935
Niedźwiedzki Jan – proboszcz w Siedliskach – 5 września 1828
Nowicki Józef – były proboszcz w Janowie – 5 marca 1834
Nowicki Symeon – emeryt – 21 czerwca 1850
Obuchowicz Mateusz – proboszcz w Przeorsku – 9 czerwca 1822
Obuchowicz Symeon – proboszcz w Chodowańcach – 22 lutego 1816
Odelski Franciszek – proboszcz Wohynia – 24 września 1827
Orlewski Jan – administrator w Majdanie Książęcym – 1 czerwca 1830
Ostaszewski Jan – wikary w Lebiedziowie – 9 lutego 1824
Ostrowski Leon – proboszcz w Rozwadówce – 26 listopada 1823
Pajewski Bazyli – proboszcz Horbowa – 24 kwietnia 1839
Panasiński Hilary – proboszcz Rejowca, admin. w Kaniach – 16 maja 1859
Panasiński Hipolit – proboszcz w Strzyżowie – 17 maja 1855
Panasiński Michał – proboszcz w Telatynie – 22 stycznia 1851
Parczewski Faustyn – proboszcz Tarnowa – 29 marca 1868
Parczewski Mateusz – emeryt – 30 października 1852
Parftaniewicz Daniel – proboszcz w Witorożu – 25 września 1816
Paszkiewicz Bazyli – proboszcz w Żmudzi – 6 września 1812
Paszkiewicz Daniel – proboszcz w Kobylanach – 2 października 1819
Paszkiewicz Julian – proboszcz Gnojna – 4 listopada 1826
Paszkiewicz Julian – proboszcz w Łomazach – 4 sierpnia 1855
Paszkiewicz Teodor – proboszcz w Gęsi – 18 sierpnia 1832
Patronowicz Antoni – proboszcz w Łęcznej – 10 lutego 1825
Pawłowicz Jan – administrator w Grodzisku – 8 października 1852
Pawłowicz Łukasz – proboszcz Szkopów – 10 kwietnia 1827
Pawłowicz Wincenty – kanonik, proboszcz w Grodzisku – 15 lipca 1850
Pierocki Nikanor – proboszcz w Koszołach – 29 lutego 1836
Pietrusiewicz Demetriusz – proboszcz w Potoczku – 3 lipca 1824
Piotrowski Marek – proboszcz w Augustowie – 12 listopada 1825
Piżewski Eliasz – proboszcz w Dokudowie – 16 sierpnia 1832
Pociej Eliasz – proboszcz w Posadowie – 19 marca 1823
Pociej Jan – prałat, kanclerz, rektor Sem. w Chełmie – 8 lipca 1858
Podkowicz Jan – proboszcz w Tomaszowie – 5 stycznia 1848
Podkowicz Symeon – proboszcz Hostynnego – 7 sierpnia 1831
Połłuchowicz Maciej – proboszcz Horodła – 15 października 1828
Połoski Tomasz – proboszcz Mordów – 13 maja 1823
Ponosowicz Jan – proboszcz Bubla – 28 marca 1843
Probitowski Józef – proboszcz Siedliszcza – 14 marca 1824
Probitowski Józef E. – 1 kwietnia 1828
Przemycki Jan – proboszcz w Diakonowie – 18 listopada 1837
Puchowicz Symeon – proboszcz Typina – 9 marca 1822
Puszczałowski Bazyli – proboszcz w Skierbieszowej – 30 maja 1829
Puszczałowski Ignacy – emeryt – 22 czerwca 1838
Puszczałowski Piotr – proboszcz Pobołowic – 19 listopada 1824
Puszczałowski Roman – proboszcz Pawłowa – 24 lutego 1828
Raczyński Antoni – proboszcz w Świerżach – 4 czerwca 1831
Radawski Józef – proboszcz w Kulny – 7 marca 1868
Radawski Mikołaj – proboszcz w Branwicy – 19 września 1846
Radkiewicz Antoni – emeryt – 22 listopada 1850
Rapejko Jozafat – bazylianin, wikary w Perstuniu – 5 listopada 1869
Rogalski Jan – emeryt – 27 maja 1840
Rogalski Roman – prob. Werbkowicy, ad. Mołodiatycz – 16 maja 1856
Romanowicz Nicefor – proboszcz w Hołubli – 28 października 1828
Rzewuski Serafin – proboszcz Lipska – 26 październik 1831
Sajkiewicz Aleksy – proboszcz Łaszczewa – 13 maja 1831
Sajkiewicz Teodor – emeryt – 10 czerwca 1842
Sajkowicz Eliasz – proboszcz w Kulnie – 1 października 1839
Sajkowicz Stefan – proboszcz Potoka – czerwiec 1844
Sanocki Stefan – proboszcz Miączyna – 11 maja 1841
Sanocki Teodor – 15 kwietnia 1824
Sawicki Paweł – proboszcz Łysowa – 26 czerwca 1831
Saykiewicz Bazyli – proboszcz w Starej Woli – 29 sierpnia 1829
Saykowicz Andrzej – proboszcz Buśnie – 16 lutego 1830
Siedlecki Wincenty – biskup bełski – 6 sierpnia 1840
Sierociński E. – administrator w Sielcu – 20 września 1859
Sierociński Maciej – kanonik, proboszcz Uchań – 4 kwietnia 1838
Sierociński Onufry – proboszcz Kryłowie – 8 stycznia 1860
Skalski Euftymiusz – kanonik, proboszcz w Opolu Lub. – 22 sierpnia 1850
Skalski Jakub – proboszcz w Horodyszczu – 3 czerwca 1855
Skalski Jan – administrator w Wojsławicach – 29 czerwca 1843
Skalski Mikołaj – proboszcz w Sosnowicy – 22 kwietnia 1825
Skalski Stefan – proboszcz w Kolechowicach – 24 marca 1824
Skrobański Michał – admin. w Kraśniczynie i Bończy – 28 marca 1861
Słabniewicz Julian – proboszcz w Nowosiółkach – 30 maja 1857
Słowicki Andrzej – proboszcz Krasnego – 14 kwietnia 1839
Słowicki Piotr – proboszcz w Rostokach – 28 lutego 1833
Smigielski Andrzej – emeryt – 1 marca 1842
Smigielski Bartłomiej – proboszcz w Dobratyczach – 6 kwietnia 1821
Smigielski Bazyli – proboszcz w Dypułtyczach – 20 lipca 1830
Smigielski Jan – proboszcz w Sitnie – 15 stycznia 1851
Smigulski Panteleon – proboszcz w Pniownie – 9 maja 1819
Smoleniec Bazyli – emeryt – 10 maja 1848
Smoleniec Bohdan – prałat, proboszcz w Łopienniku – 28 lipca 1869
Smoleniec Leon – kanonik, proboszcz w Łopienniku – 1 października 1862
Snitka Bazyli – wikary w Chodywańcach – 24 stycznia 1848
Snitka Piotr – proboszcz w Łukowcach – 2 stycznia 1839
Sosnowski Andrzej – proboszcz w Chłopkowie – 28 września 1850
Starkiewicz Antoni – proboszcz w Modryniu – 7 maja 1850
Starkiewicz Cyryl – proboszcz Kijowca – 15 kwietnia 1828
Stecuła Grzegorz – proboszcz w Świerszczowie – 23 marca 1870
Strusiewicz Stanisław – proboszcz w Kolombrodach – 8 stycznia 1832
Stworzyński Jan – proboszcz w Mołodiatyczach – 22 sierpnia 1832
Swidnicki Antoni – proboszcz Pienian – 27 maja 1817
Symeonowicz Mikołaj – wikary w Płusach – 3 października 1824
Szczotkowski Michał – proboszczSawina – 22 października 1828
Szokalski Andrzej – proboszcz Potoczka – 27 marca 1834
Szokalski Klemens – kanonik, proboszcz wDrelowie – 14 sierpnia 1847
Szokalski Stefan – prałat, proboszcz w Ubrodowiczach – 23 stycznia 1866
Szokalski Szymon – emeryt – 12 stycznia 1843
Szulakiewicz Bazyli – proboszcz Różance – 24 stycznia 1848
Szulakiewicz Bazyli – proboszcz w Kaniowie – 19 czerwca 1819
Szulakiewicz Bazyli – proboszcz w Rożanej – 26 marca 1829
Szulakiewicz Jan – sędzie konsyst., proboszcz w Rudnie – 19 września 1863
Szulakiewicz Tomasz – proboszcz w Szóstce – 28 sierpnia 1851
Szumborski Filip. F. – biskup chełmski – 19 stycznia 1851
Szumowski Józef – proboszcz w Gnojnie – 4 kwietnia 1823
Szumowski Paweł – proboszcz w Bubelu – 24 listopada 1820
Szymański Andrzej – proboszcz Radcza – 24 kwietnia 1839
Szymański Andrzej – proboszcz w Holeszowie – 14 sierpnia 1821
Szymański Bazyli – proboszcz Szóstki – 3 kwietnia 1841
Szymański Jan – 6 lutego 1870
Szymański Jan – prałat, proboszcz w Dobratyczach – 16 czerwca 1869
Szymański Paweł – prof. Akad. Duch. Warsz. – 3 grudnia 1852
Szymkiewicz Stefan – proboszcz w Diakonowie – 6 grudnia 1863
Tąkiel Benedykt – emeryt – 2 maja 1854
Teodorowicz Antoni – proboszcz w Łosińcu – 2 czerwca 1829
Teraszkiewicz Jan – administrator w Księżpolu – 1 lutego 1855
Teraszkiewicz Jan – biskup bełski – 1 marca 1863
Teraszkiewicz Jan – Kanonik katedry chełmskiej – 11 stycznia 1828
Terlikiewicz Jan – proboszcz w Hrudzie – 3 kwietnia 1840
Terlikiewicz Jozafat – admin. w Kopytowie i Kostomłotach – 4 września 1842
Terlikiewicz Paweł – administrator w Hrudzie i Witulinie – 22 października 1859
Tokarski Tomasz – wykładowca liturgiki w Chełmie – 22 sierpnia 1849
Tulasewicz Bazyli – proboszcz w Bukowcach – 15 stycznia 1833
Tychoniewicz Jan – proboszcz Korchowa – 15 czerwca 1831
Typiński Michał – proboszcz Tarnawy (emeryt) – 1 lipca 1833
Tyski Demetriusz – proboszcz Suchowoli – 11 sierpnia 1826
Tyski Jakub – proboszcz Komarowa – 22 sierpnia 1831
Tyski Symeon – emeryt – 10 września 1859
Ulanicki Jakub – proboszcz w Łuszkowie – 30 czerwca 1820
Ulanicki Jan – proboszcz w Poturzynie – 4 grudnia 1864
Ulanicki Leon – administrator w Uhrusku – 28 września 1856
Ulanicki Łukasz – proboszcz w Buśniu – 26 kwietnia 1845
Ulanicki Mateusz – proboszcz w Kuliku, emeryt – 4 grudnia 1840
Ulanicki Onufry – admin. Mogielnicy, Kulika i Siedliszcza – 6 lipca 1842
Unifantowicz Antoni – proboszcz Klątew – 10 września 1826
Wancosowicz Piotr – proboszcz w Husynne – 30 stycznia 1822
Warchowski Damian – proboszcz w Husynne – 4 stycznia 1818
Wasilewski Daniel – proboszcz w Korczówce – 13 marca 1819
Wasilewski Jan – emeryt, proboszcz w Grudku – 17 października 1845
Wasilewski Jan – proboszcz w Sobiborze – 12 sierpnia 1850
Wasilewski Joachim – proboszcz w Hołownie – 3 kwietnia 1856
Wasilewski Konstantyn – prob. w Międzyrzeczu Starym Mieście – 4 września 1857
Wasilewski Pantaleon – proboszcz Busówna – 4 maja 1828
Wasilewski Paweł – proboszcz w Sobiborze – 4 sierpnia 1819
Waszkiewicz Andrzej – emeryt – 9 kwietnia 1840
Waszkiewicz Bazyli – proboszcz w Nabróżu – 21 sierpnia 1867
Waszkiewicz Teodor – proboszcz w Gródku nad Bugiem – 30 marca 1831
Welinowicz Jan – proboszcz w Drelowie – 11 listopada 1867
Welinowicz Piotr – kanonik, proboszcz w Chotyczach – 8 kwietnia 1838
Wereszko Mikołaj – proboszcz w Chotyczach – 7 września 1865
Wierzbicki Józef – proboszcz w Łosicach – 14 września 1830
Winnicki Jakub – proboszcz w Siedliskach – 17 stycznia 1870
Witoszyński Michał – proboszcz w Radczu – 17 lutego 1864
Witoszyński Teofan – proboszcz w Przegalinach – 3 lutego 1848
Witusowski Jakub – wikary w Poturzynie – 4 lipca 1832
Witusowski Jan – proboszcz w Wiszniowie – 4 lutego 1866
Wituszyński Aleksander – wikary w Dołhobyczowie – 28 marca 1819
Wituszyński Jan – proboszcz w Tarnogrodzie – 7 stycznia 1821
Własiewicz Onufry – proboszcz w Bereściu – 4 stycznia 1851
Wokólski Jan – kanonik, rejent szk. diaków w Chełmie – 3 czerwcza 1842
Wokulski Jakub – proboszcz Sawic – 31 października 1826
Wołoszyński Michał – proboszcz w Kosobudach – 7 maja 1825
Wyrzykowicz Antoni – proboszcz w Łosicach – 26 stycznia 1831
Zabawski Andrzej – proboszcz Tomaszowa – 13 sierpnia 1830
Zajączkowski Jakub – proboszcz w Chojeńcu – 11 marca 1847
Zański Demetriusz – proboszcz w Biszczy – 21 stycznia 1867
Zapasewicz Adam – proboszcz Horostyty – 3 sierpnia 1836
Zaremba Bazyli – proboszcz w Żmudzi – 12 września 1854
Zaremba Jan – proboszcz Wojsławic – 17 maja 1831
Zaremba Michał – proboszcz w Żmudzi – 12 marca 1829
Zarzecki Leon – rezydent w Tomaszowie – 27 marca 1819
Zatkalik Bazyli – proboszcz w Dubience – 19 kwietnia 1830
Zatkalik Jan – proboszczSokołowa – 17 stycznia 1828
Zatkalik Józef – proboszcz w Gęsi – 1 września 1855
Zatkalik Leon – proboszcz w Sokołowie – 29 lipca 1863
Zatkalik Paweł – emeryt – 27 maja 1856
Zatkalik Wincenty – proboszcz w Łomazach – 17 sierpnia 1836
Zawadzki Symeon – proboszcz w Tarnawatce – 27 października 1816
Zawalski Łukasz – proboszcz w Kułakowcach – 25 sierpnia 1832
Zawalski Paweł – proboszcz w Chyżowicach – 28 stycznia 1866
Zborowicki Antoni – proboszcz Strzyżowa – 18 grudnia 1839
Zborowicki Bazyli – admin. w Wojsławicach i Leszczanach – 24 lutego 1855
Zborowicki Eliasz – 8 września 1830
Zborowicki Łukasz – proboszcz w Teratynie – 25 maja 1829
Zborowski Andrzej – proboszcz Hołubia – 30 kwietnia 1827
Zborowski Antoni – proboszcz Nieledwi – 26 czerwca 1831
Zborowski Antoni – emeryt – 21 kwietnia 1840
Zborowski Bazyli – emeryt – 31 października 1834
Zborowski Stefan – emeryt – 29 marca 1843
Zdanowicz Aleksander – proboszcz w Ślipczy – 14 czerwca 1824
Zieliński Jan – kanonik, proboszcz w Łukowcach – 17 stycznia 1839
Zieliński Jerzy – proboszcz we Włodawie – 21 lutego 1822
Zieliński Konstanty – proboszcz Wisznic – 17 lutego 1828
Zieniewicz Antoni – administrator w Biłgoraju – 8 maja 1831
Zubański Jan – proboszcz w Przeorsku – 5 lutego 1838
Zuchowski Jan – proboszcz w Rogowie – 12 maja 1817
Zypowski Jakub – proboszcz w Rudnie – 23 października 1822
Zypowski Jan – proboszcz w Krzyczewie – 27 września 1866
Zypowski Stefan – proboszcz w Holeszowie – 5 listopada 1846
Żarski Grzegorz – proboszcz Kmiczyna – 18 września 1843
Żelawski Ignacy – administrator w Różanicu – 7 czerwca 1852
Żukowski Andrzej – emeryt – 16 marca 1852
Żygałowski Jan – proboszcz w Kamieniu – 4 marca 1821