Bazylianie

zapysnyky LOHO 170x240

 

Пропонуємо зацікавленим особам ознайомитися з вибраними записками о. митрата Мирослава Ріпецького про Різдво Христове та Водосвяття за роки 1947-1967, які приготував історик Юрій Мащак. Перед нами свята Різдва Христового та Богоявлення, тому пропонуємо Вашій увазі записи отця Ріпецького, які відображають тогочасні настрої.

Істориками Церкви приготовляєься в Польщі для публікації перший щоденник – збережені записники отця Ріпецького, який був чи не єдиним священиком у Польській Народній Республіці, що майже щоденно записував різні події в своїх парохіях.

Тим разом пропонуємо Вам записи отця Мирослава про Різдвяний період, щоб сьогоднішній читач мав змогу відчути настрої, які народжувалися в душпастирській праці о. М. Ріпецького протягом двадцяти минулих років. Для кращого сприйняття тексту деякі записи спрощено.

 

Наведені щоденникові записи Різдвяного періоду, гарно відображають душпастирську активність отця Ріпецького, яку він скрупульозно фіксував, а саме: записував різні богослуження, які допомагали йому відправляти запрошені греко-католицькі священики; нотував кількість осіб, яка була присутня на відправах та приступала до св. Причастя; приймав людей, які приїздили до отця з різних місцевостей, щоб при нагоді свят полагодити також інші справи, наприклад, дехто позичав книжки з його багатої довоєнними виданнями, бібліотеки. Наведені записки також розкривають перед читачем різноманітність літургійних відправ Різдвяного періоду. Цікаво, що в цьому часі отець Ріпецький відправляв Молебні, а також Парастаси. Така практика може свідчити про те, що отець Ріпецький намагався задовольнити прохання осіб, які звідусіль прибували до нього. Наведені записи прекрасно змальовують активну та багатогранну діяльність їхнього автора.

 

 

7.І.1947 – Різдво Христове. Повечір`я і Служба Божа в Лісках – співав хор в год. 11-ій. Служба Божа в Угринові, був у Теодозія Вербівського на обіді. Вечірня з Всеночним – до сповіди 15 жінок, – вечер у Клима [Смулки] також і п. Гнатюки до [год.] 11½.

8.І.1947 – Собор Пресвятої Богородиці: читана Служба Божа, Молебень [до] Матері Божої і наука в Угринові, Служба Божа в Варяжі з наукою. Парастас – о год. 3½ в Переводові, – Акафіст і Молебень [до] Матері Божої.

9.І.1947 – Cв. первомученика Стефана – Служба Божа з наукою в Жнятині; Служба Божа з наукою в Костяшині. Вчора був о. [Віктор] Жук на Богослуженні в Довжневі.

18.І.1947 – Водосвяття в Переводові; не їздив до Угринова ні Костяшина. Написав 17.І. [листа] до о. [Едварда] Ґодлєвіча у Варяжі, що ослаблений не приїду на Водосвяття до Варяжа.

19.І.1947 – Богослуження в Лісках і Водосвяття коло криниці серед села. На вибори до Варяжа поїхало 11 фір – торпеда [велика німецька ракета] коло полудня, – паніка, – 9 фір завернули по дорозі.

20.І.1947 – Співану Службу Божу правив разом з о. [Йосифом] Пшепюрським з Ульгівка, – мав проповідь і відправив Вечірню з Панахидою, – була п. [Софія] Футуйма з Дарусею.

5.I.1948 – Ходив до Єлку [мова про містечко Елк в Польщі] – реєстрація живн. карт. [йдеться про талони на харчі]; – відібрав з почти пакунок 16.50 кґ. від Дмитра Щудла, – орудки – вертав пішки. Дмитро Павруз [був] на почті. Приїхала Євка Павруз до Хшанова, – бачився з [Григорієм] Сенютою в Єлку. Паде мрячка.

7.I.1948 – Різдво Христове: – відправа Повечі’я, Утреня, Служба Божа [о год.] 11½; – багато виселенців: Паврузи, Дейнеки, Сенюта. На обіді п. [Софія] Футуймова з сестрою. Вечірня і Молебень [до] Матері Божої.

8.I.1948 – Богослуження в Хшанові. – Стефан Козак на обіді. Вечер колядували дівчата [...].

19.I.1948 – Богослуження в Хшанові: Водосвяття, наука, багато виселенців – з Білої Підляски, з Видмін – Дейнека, Сенюта, [Нестор] Жовнір – пополудні поїхав [...] до Єлку, – на почті надав телеґрам до Бялостоцької Спулдзєльні [кооператив], – в ґміні відібрав почту, з почти 2 тис. зл. від о. [Михайла] Паславського.

6.I.1949 – температура 7°Ц. Вечером приїхали о год. 4-ій чотири жінки, а потягом (поїздом) в [год.] 8-ій вечер багато виселенців з Видмін. Колядували до півночи; я встав о півночи, і о год. 1-ій відправив Повечір`я і Утреню, а о год. 2-ій Службу Божу.

7.I.1949 – Різдво, висповідав підчас Утрені 44; о год. 6-ій від`їхала часть вірних; о год. 9-ій правив Повечір`я і Утреню, сповідав. ІІ-гу Службу Божу правив о год. 11-ій; приїхали потягом ок. 80; висповідав 43; правив ІІІ-тю Службу Божу о год. 2-ій; всіх запричащалося на Різдво 87. Відправив вечером Молебень до Серця Христового і Матері Божої, і Парастас. Темпер. - 0°Ц.; вступали Дейнеки.

8.I.1949 – Правив І-шу співану Службу в год. 9-ій рано; висповідалося 18 душ, [які] відїхали до Ожиша о год. 11. ІІ-гу Службу Божу співану правив о 11.30; висповідав 15 душ. Приїхали з Видмін – люди, п. [Ірина] Пшепюрска з Ґіжицка від`їхала до Вощель.

6.I.1956 – Полудневим потягом приїхав о. Михайло [Гук] з духовною поміччю. Вечірним потягом о. Сильвестер [Крупа] з Перемишля. Вечер сповідали до пізної години.

7.I.1956 – Різдво Христове. Раненько я відправив Службу Божу і сказав науку святочну. Другу Службу Божу, співану з наукою мав о. Михайло [Гук]. Урочисту Службу Божу з проповідю відправив о. Сильвестер [Крупа]. До св. Тайни приступило 224 вірних.

8.I.1956 – Собор Пресвятої Богородиці. Я відправив Службу Божу і сказав коротку науку. О. Сильвестер [Крупа] – співану Службу Божу з проповіддю, о. Михайло [Гук] відспівав Службу Божу і сказав проповідь. До св. Тайн приступило 62 вірних.

9.I.1956 – Св. п[е]рвомученика Стефана. Співані Службі Божі відправили о. Сильвестер [Крупа] і Михайло [Гук]; до св. Тайн приступило 18 осіб.

11.I.1956 – В середу від`їхали оо. Помічники.

18.I.1956 – В переддень Богоявлення Господнього коло полудня приїхав о. Михайло [Гук] і відправив Службу Божу. Вечірним потягом приїхав о. [Василь] Червінчак з духовною поміччю. По відправі Вечірні оо. сповідали людей.

 

5.I.1957 – Субота. Пополудневим потягом приїхав о. [Василь] Червінчак з духовною поміччю.

6.I.1957 – Неділя. Перед полуднем приїхав о. [Михайло] Гук з духовною поміччю, о. [Сильвестер] Крупа прислав телеграму, що одержав позволення на відправу в церкві на Болоню [Перемишлі]. Дощева непогода. Приїхав лікар [Іван] Дзюбак.

7.I.1957 – Різдво Христове, – рано падав дощ, – мала участь вірних. Я відправив і сказав науку. II-гу співану Службу Божу відправив о. Михайло [Гук]. До св. Тайн приступило ок. 120 вірних.

8.I.1957 – Собор Пресвятої Богородиці. I-шу Службу Божу я відправив і сказав науку; II-гу Службу Божу о. [Василь] Червінчак, III-тю – о. [Михайло] Гук, і відспівав Суплікацію. До св. Тайн приступило ок. 70 вірних. Вечірним потягом від`їхав до Варшави лікар [Іван] Дзюбак.

9.I.1957 – Св. первомученика Стефана. Службу Божу відспівав о. Михайло [Гук] і сказав проповідь, до св. Тайн ок. 10 людей. Ранішним потягом від`їхав о. [Василь] Червінчак і передав [йому] 10 Служб Божих [літургійні намірення], – письмо для [о. Родіона] Барабаша [ЧСВВ].

6.I.1958 – Переддень Різдва, – понеділок, – сніговія. Мацєровський привіз рано о. [Михайла] Гука (годину спізнення потягу). Мацєровський їздив на стацію до Вощель по п. [Софію] Борковську і о. [Йосифа] Кладочного, однак не приїхали. Вечірним потягом приїхало досить людей. О. [Михайло] Гук відправив Вечірню і сповідав вірних.

7.I.1958 – Різдво Христове. В год. 8½ відправа Повечір`я Великого, в год. 9 – я відправив співану Службу Божу і сказав проповідь. В год. 12½ о. [Михайло] Гук целєбрував [служив] Службу Божу з виставленням Найсвятіших Тайн, виголосив проповідь, і відспівав Суплікацю. До св. Тайн приступило ок. 80 вірних.

3.I.1959 – Субота. Ґеня [Євгенія Ріпецька – жінка о. Ріпецького] ходила до кіна на німецький сеанс. Міля їздила на почту, – привезла пакунок від Кашубинських [родина сестри Євгенії Ріпецької з США], – вислав 9 письм і 2 посилки з молитовниками і св. миром.

4.I.1959 – Неділя перед Різдвом Христовим. Вчера приїхав Зенон Марко з нареченою в справі шлюбу, [ним] передав 15 цеголок Українського Суспільно-Культурного Товариства до с. Borki.

5.I.1959 – Понеділок – [Михайло] Вудкевич оплатив податок за грудень 1958, і викупив податкове свідоцтво на 1959 р.

6.I.1959 – Вівторок. Ранішним потягом приїхав о. [Михайло] Гук – автом з Єлку. По святій Вечері відправилася Вечірня, – приїхали численно вірні з поблизьких повітів, які висповідалися.

7.I.1959 – Різдво Христове: о год. 7-ій – Повечір’я Велике з Литією, о год. 9-ій – посвячення престольного образу Матері Божої Неустанної Помочі, і сказав промову і подяку Левові Глубоцькому, фундатору образа. Потім відправив співану Службу Божу і сказав проповідь. О. [Михайло] Гук сповідав і в год. 12½ відспівав урочисту Службу Божу з наукою і Суплікацією. До св. Тайн приступило 152 вірних. Я прийняв численних інтересантів, записав 45 Служб Божих, [вірні] віддали і випозичили нові книжки. Вечером – Вечірня і сповідь вірних.

15.I.1960 – П`ятниця. – [Михайло] Вудкевич ходив до Вощель, я надав: пакунок з 10 молитовникакми до о. [Євгена] Усцького, пакет з 2 молитовниками і замовлення образків і знимок і письмо до Петра Батруха, 2 дол. на книжку «Автобіографічні матеріяли св. Терені» в листі до о. Прокопова [о. Юліан Прокопів (1922-2011)].

7.І.1963 – Різдво Христове. В год. 9½ о. [Михайло] Гук відправив Повечір’я Велике і сповідав. І-шу співану Службу Божу з проповіддю – я відправив в год. 10½. В год. 12-ій о. [Михайло] Гук відспівав Службу Божу,сказав проповідь і Суплікацію. Підчас Різдва приступило до св. Причастя 85 вірних.

8.І.1963 – Собор Пресвятої Богородиці – о. [Михайло] Гук висповідав ок. 10 вірних. Я і о. [Михайло] Гук відправили співану Службу Божу з проповіддю. Вечер від`їхав о. [Михайло] Гук, одержав 3800 зл. на Службу Божу і подорож.

19.І.1965 – Богоявлення Господнє. В год. 10½ відправив першу Службу Божу з наукою. В год. 11-ій Йорданське Водосвяття. Після нього сповідав цілу годину, і відправив другу співану Службу Божу з наукою. На Богоявлення приступило до св. Тайн ок. 80 вірних. Приймав числених інтересантів [відвідувачів].

6.І.1966 – Четвер, – переддень Різдва Христового. Ранішнім потягом приїхав о. [Михайло] Гук, – відправив Службу Божу і [у] вечер Вечірню, і сповідав вірних.

19.І.1967 – Богоявлення Господнє. Повечір’я відправив [Михайло] Вудкевич, – я приймав інтересантів. В год. 10½ відправив співану Службу Божу і виголосив проповідь. В год. 11½ приїхав з Круклянок о. Григорій Чернега і відправив Йорданське Водосвяття. До св. Тайн приступило 58 вірних.

Автор Юрій Мащак

Редактор ієром. Ігор Гарасим ЧСВВ

Усі права застережені.

Жодна частина спогадів о. Мирослава Ріпецького не може бути відтворена ні в якій формі й ніяким способом без згоди автора та редактора.