Bazylianie

BSH II LOHO 2012Повідомляємо читачів нашої Інтернет-сторінки, а особливо наукових дослідників, що від декількох тижнів під закладкою «Bazyliada.pl» можна скачати повний текст трьох перших томів «Василіанських історичних досліджень», які появилися за період 2011-2013 рр. у василіанському видавництві «Василіада».

Оскільки наклад перших трьох томів джерелознавчих досліджень вичерпався, Редколегія вирішила зробити доступними історичні джерела для ширшого кола дослідників історії Греко-католицької церкви в Польщі.

 

 

Ієром. Ігор Гарасим ЧСВВ

    (Головний редактор)