Bazylianie

У вівторок – 1 квітня 2014 р. – в семінарській кімнаті УКУ у Львові відбулася презентація ІІІ тому Василіанських історичних дослідженьКаталог кириличних друків ХVІ-ХVІІІ століть бібліотеки монастиря оо. Василіан у Варшаві, який видало Видавництво «Василіада» Свято-Покровської провінції Чину Святого Василія Великого у Польщі. Презентацію Каталогу організував проф. Юрій Ясіновський, який був також його редактором. Каталог представляв протоігумен василіанського Чину в Польщі ієром. Ігор Гарасим ЧСВВ з Варшави. На презентації, між іншими, були присутні наукові дослідники стародруків Віра Фрис та Ольга Колосовська, яка була також рецензентом Каталогу.

Третій том Василіанських історичних досліджень суттєво відрізняється від двох попередніх томів, які були присвячені історії Греко-католицької Церквив Польщі. Цей том, який опрацював чернець нашого Чину в Польщі, монах Роман Лепак ЧСВВ, представляє каталог церковнослов’янських стародруків, які зберігаються в архіві василіанського монастиря у Варшаві.

Розпочалася ця праця у 1980-их роках, коли м. РоманЛепак списав загальний інвентар стародруків, який налічував 138 титулів. У цьому інвентарі він подав відпис титульної сторінки та кількість аркушів.

Детальніше збірка була опрацьована у 1992-1993 роках. Кожній книзі надано сигнатуру та встановлено титули стародруків, які не мали титульної сторінки. Роман Лепак виготовив також машинопис детальнішого інвентаря, який доповнив новими інформаціями про формат та обсяг стародруків.

Каталог подає детальний опис 146 позицій кириличних друків у 211 примірниках. Василіанську збірку становлять стародруки, видані друкарнями Львова, Києва, Чернігова, Венеції, Москви, а також василіанськими друкарнями в Почаєві, Супраслі, Уневі та Вільнюсі. Усі титули стародруків описані мовою оригіналу – церковнослов’янською.

До найцікавіших видань належать Требник, виданий у Венеції в 1538-1540, Аскетичні науки св. Василія Великого – видані 1594 р. в Острозі, та особливо цінні київські стародруки Петра Могили: Требник з 1646 р. і Служебник з 1629 р. Вартісними друками є видані в Супраслі Апограф та Доксастікон.

У наукових дослідах автора Каталогу є також свої знахідки. У Покаянному Каноні Андрія Критського, який надруковано в Почаєві, зазначено, що цю книгу було закуплено до Кристинополя в 1773 р. Досі в наукових колах приймалося, що книгу надруковано близько 1784 року. Відтак цей запис пересуває датування почаївського видання на одинадцять років раніше. Д-р Наталія Заболотна з відділу стародруків і рідкісних видань Національної бібліотеки ім. Вернадського у Києві підтвердила автентичність цього запису й погодилася з новим датуванням стародруку – бл. 1773 р.

Каталог кириличних друків ХVІ-ХVІІІ ст. бібліотеки оо. Василіан у Варшаві, є важливим внеском у вивчення як василіанських книгозбірень так і кириличних стародруків загалом. Сподіваємося, що цей Каталог буде корисним для науковців, які вивчають історію василіанського Чину і його культурно-мистецьку та освітню діяльність.

Каталог можна замовити у Видавництві «Василіада».