Bazylianie

Centralne warszawskie nabożeństwo ekumeniczne Światowego Dnia Modlitwy odbyło się w tym roku w greckokatolickiej cerkwi bazylianów przy ul. Miodowej 16. Na modlitwę zgromadzono się tradycyjnie w pierwszy piątek marca, czyli 7.03.2014 r.

W tym roku tekst i oprawę nabożeństwa przygotowały chrześcijańskie kobiety z Egiptu, stąd logo tegorocznego ŚDM przedstawiające symbolicznie życiodajną rzekę Nil, ożywiającą pustynne tereny, które zajmują znaczną część terytorium tego kraju. Największą wspólnotą chrześcijańską w muzułmańskim Egipcie są Koptowie. Poza tym istnieją wspólnoty prawosławne tradycji bizantyjskiej, katolickie, protestanckie różnych denominacji i in.

Warszawskie nabożeństwo przygotowały i prowadziły Panie z Kościołów: Greckokatolickiego, Ewangelicko-Augsburskiego, Reformowanego, Metodystycznego, Starokatolickiego Mariawitów, Polskokatolickiego, Rzymskokatolickiego. Przewodziła im przewodnicząca Krajowego Komitetu ŚDM, p. Joanna Kamińska, metodystka. Parafię greckokatolicką reprezentowały Panie: Katarzyna Sirocka, Stefania Lewandowska, Oksana Szkraba oraz s. Romana z greckokatolickiego zgromadzenia Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi, która podzieliła się refleksjami podczas wygłoszonej homilii.

Ukraińska wspólnota naszej parafii jest szczególnie wdzięczna organizatorom nabożeństwa za dodanie do niego dodatkowego passusu z modlitwą o pokój na Ukrainie oraz za przeznaczenie całej zebranej podczas nabożeństwa składki pieniężnej na pomoc dla poszkodowanych na kijowskim Majdanie Niezależności, którzy są leczeni w warszawskich szpitalach.

Ważnym wydarzeniem tegorocznego nabożeństwa była obecność Ambasadora Arabskiej Republiki Egiptu, Pana Redy Bebarsa wraz z trzema towarzyszącymi osobami z Ambasady Egiptu. Po nabożeństwie Goście z Ambasady wzięli też udział w przyjacielskim spotkaniu przy kawie/herbacie i skromnym poczęstunku dla wszystkich osób uczestniczących we wspólnej modlitwie, które zakończyło ŚDM w warszawskiej cerkwi.

Pragnę podziękować wszystkim osobom, które prowadziły nabożeństwo, przygotowywały dekoracje i wspólny posiłek, złożyły ofiarę pieniężną, czy w jakikolwiek inny sposób przyczyniły się do uwielbienia Pana Boga w tym szczególnym dniu, który łączy chrześcijan na całym świecie w jedną wielką wspólnotę modlitwy.

Fotografie: Ks. Bp Zbigniew Kamiński, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny