Bazylianie

mohohrafija_-_1У василіанському видавництві «Василіада», в Першому томі нової серії «Бібліотека Василіанських історичних досліджень», опубліковано монографію під заголовком: «Między Moskwą, Warszawą i Watykanem. Dzieje Kościoła greckokatolickiego w Polsce 1944-1970». Це синтез історії Греко-католицької Церкви в Польщі 1944-1970 рр. Автор монографії – проф. Ігор Галаґіда з Ґданська, найавторитетніший дослідник історії УГКЦ другої половини ХХ ст. Професор є науковим редактором «Василіанських історичних досліджень». Автор опублікував декілька основних робіт по історії УГКЦ у післявоєнній Польщі, зокрема два збірники документів, що з’явилися як перший і другий томи ВІД.

Монографія «Między Moskwą, Warszawą i Watykanem. Dzieje Kościoła greckokatolickiego w Polsce 1944-1970», об’ємна – 518 стор., складається з трьох розділів:

W II Rzeczypospolitej i w czasie wojny

Dziesięciolecie powojenne

Popaździernikowe zmiany i gomułkowska „stabilizacja”.

Проф. Галаґіда у своєму дослідженні змальовує драматичну історію УГКЦ в 40. рр. минулого століття, – непростий процес становлення структур Греко-католицької Церкви у післявоєнній Польщі та утвердження її неповних структур в 1957-1970 рр. на основі архівних матеріалів, як державних так і церковних архівів, які сьогодні доступні дослідникам. У книзі розкривається доля духовенства та окремих громад, які цілеспрямовано змагалися за збереження своєї церковної самобутності в Польщі. Зацікавлений читач знайде для себе багато маловідомого матеріалу про долю духовенства та вірних.

Книжку можна буде придбати у видавництві після 7 листопада:

Klasztor Ojców Bazylianów

ul. Miodowa 16

00-246 Warszawa

тел. 22 831-17-18