Bazylianie

Wizyta Wielce Błogosławionego Światosława w Polsce związana jest z udziałem w uroczystościach Jubileuszu 1025-lecia Chrztu Rusi-Ukrainy w Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej obrządku greckokatolickiego. Kulminacją obchodów w skali całego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego będzie poświęcenie w dniu 18 sierpnia br. Patriarszego Soboru Zmartwychwstania Pańskiego w Kijowie.

Podczas pobytu w Polsce Arcybiskup Większy weźmie udział w obchodach 70. rocznicy Tragedii Wołyńskiej, które podjęte zostały z Jego inicjatywy. Abp Światosław stwierdził: „Moje przesłanie można wyrazić słowami Zmartwychwstałego Chrystusa: „Pokój wam!”. Sprawę chrześcijańskiego pojednania pomiędzy narodami w 1965 roku w prostych słowach wyrazili polscy biskupi w liście do biskupów niemieckich: „Przebaczamy, i prosimy o przebaczenie”. Nie posiadamy władzy nad przeszłością, a jest ona bardzo złożona. Dziś Ukraińcy i Polacy powinni być na tyle dojrzali, by mieć siłę patrzeć w przyszłość. Jestem przekonany, że Ukraińcy i Polacy – dwa bratnie narody europejskie – zostały powołane do tego, by razem budować wspólną europejską przyszłość” – podsumował.

27 czerwca w warszawskiej cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jozafata biskupa i męczennika abp Światosław odprawi nabożeństwo żałobne (panachydę) w intencji ofiar tej tragedii. Zaproszenie do udziału w panachydzie przyjął Pan Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Ewa Kopacz, Marszałek Sejmu RP, Pan Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu RP oraz członkowie prezydiów obu izb parlamentu, ministrowie, senatorowie i posłowie, a także świadkowie wydarzeń, intelektualiści i działacze społeczni.

Zaproszenie do udziału w panachydzie przyjęli również: Jego Ekscelencja Arcybiskup Józef Michalik, Metropolita Przemyski i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Jego Eminencja Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, Jego Ekscelencja Arcybiskup Józef Kowalczyk, Metropolita Gnieźnieński i Prymas Polski oraz inni arcybiskupi i biskupi polscy. W panachydzie weźmie udział hierarchia i duchowieństwo Cerkwi greckokatolickiej w Polsce z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Janem Martyniakiem, Metropolitą Przemysko-Warszawskim.

Po zakończeniu panachydy głos zabierze abp Światosław, abp Józef Michalik i Prezydent Bronisław Komorowski.

W tym dniu Pan Prezydent przyjmie abpa Światosława na rozmowę oraz podejmie go uroczystym obiadem.

28 czerwca w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski zostanie ogłoszona Deklaracja w 70. rocznicę tragedii wołyńskiej, która podpiszą: abp Światosław, abp Józef Michalik, Jego Ekscelencja Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy oraz abp Jan Martyniak.

Wydarzenie to poprzedzi spotkanie abpa Światosława z abpem Józefem Michalikiem oraz Zespołem KEP ds. kontaktów z członkami UKGK na Ukrainie.

Następnie abp Światosław wraz z towarzyszącą mu delegacją zostanie przyjęty przez marszałka Sejmu i marszałka Senatu, a także kard. Kazimierza Nycza.

29 czerwca Wielce Błogosławiony Światosław weźmie udział w uroczystościach związanych z Jubileuszem 1025-lecia Chrztu Rusi-Ukrainy w Górowie Iławeckim, województwo warmińsko-mazurskie.

Podczas panachydy w intencji ofiar tragedii wołyńskiej śpiew wykonywać będą „Żurawli”, męski reprezentacyjny zespół chóralny Związku Ukraińców w Polsce pod dyrekcją Jarosława Wujcika.

Wielce Błogosławionemu Światosławowi w czasie Jego wizyty w Polsce towarzyszy oficjalna delegacja UKGK w składzie: Jego Ekscelencja Arcybiskup Jan Martyniak, Metropolita Przemysko-Warszawski, Jego Ekscelencja Arcybiskup Ihor Woznjak, Metropolita Lwowski, Jego Ekscelencja Arcybiskup Wołodymyr Wijtyszyn, Metropolita Iwano-Frankowski i Jego Ekscelencja Arcybiskup Wasyl Semeniuk, Metropolita Tarnopolsko-Zborowski.

W imieniu Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jana Martyniaka, Metropolity Przemysko-Warszawskiego obrządku greckokatolickiego

o. Ihor Jan Harasim, OSBM

Prowincjał Zakonu Świętego Bazylego Wielkiego w Polsce.

Warszawa, 2013-06-24