Bazylianie

LOHO_-_MYTROPOLYT_U_PREZYDENTA_2013.04.24W dniu 24 kwietnia 2013 roku abp Jan Martyniak, Metropolita Warszawsko-Przemyski UCGK w towarzystwie Posła Mirona Sycza, Przewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP spotkał się z Panem Bronisławem Komorowskim, Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydentowi towarzyszył Minister Jacek Michałowski, szef Kancelarii Prezydenta RP oraz Jaromir Sokołowski, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Metropolita Martyniak przekazał Prezydentowi Orędzie Synodu Biskupów UCGK z okazji 70 rocznicy tragedii wołyńskiej i zaprosił go na nabożeństwo żałobne w intencji ofiar tej tragedii, jakie w dniu 27 czerwca bieżącego roku w cerkwi OO. Bazylianów w Warszawie odprawi Wielce Błogosławiony Światosław, Zwierzchnik UCGK.

 

Arcybiskup Martyniak i Poseł Sycz zostali przyjęci również przez Pana Bogdana Borusewicza, Marszałka Senatu RP oraz przez Pana Cezarego Grabarczyka, Wicemarszałka Sejmu i jednocześnie Przewodniczącego Polsko-Ukraińskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

Grabarczyk_-_loho

 

 

(укр. текст)

24 квітня 2013 року архієпископ Іван Мартиняк, митрополит Варшавсько-Перемиський УГКЦ в Польщі разом з депутатом Мироном Сичем, Головою Комісії Національних та Етнічних Меншин Сейму Республіка Польща зустрівся з паном Броніславом Коморовським, президентом Польщі а також його міністрами: Яцком Міхаловським, головою канцелярії президента та Яроміром Соколовським, заступником державного секретаря в канцелярії президента.

 

Митрополит Мартиняк передав Президентові Звернення Синоду єпископів УГКЦ з приводу 70-их роковин Волинської трагедії та запросив його на Панахиду за жертви цієї трагедії, яку 27 червня поточного року в церкві ОО. Василіан у Варшаві відслужить Святіший патріарх Святослав, Глава УГКЦ.

 

Архієпископ Іван Мартиняк та депутат Мирон Сич зустрілися також з головою Сенату Богданом Борусевичем та заступником голови Сейму Цезари Ґрабарчиком, який є одночасно головою Польсько-Української Парламентської Асамблеї.logo_-_Borusewicz