Bazylianie

KIK_7Dnia 20 listopada 2012 roku w Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone bliższemu poznaniu kościoła greckokatolickiego i grekokatolików mieszkających w Polsce, a także na Białorusi. Po krótkim wprowadzeniu na temat Kościołów Wschodnich w ogólności, którego dokonał p. Mikołaj Foks, w moderowanej przez niego dyskusji udział wzięli p. Anastazja Iljina, grekokatoliczka z Białorusi, o. Piotr J. Kuszka, bazylianin, proboszcz greckokatolickiej parafii w Warszawie i p. Łukasz Rejt, grekokatolik, aktywny członek tejże parafii.

Szczególnie przejmujące były wystąpienia p. Anastazji, które grekokatoliczką stała się z wyboru. Dawała przejmujące świadectwo o trudnej sytuacji Kościoła w swoim kraju, który nie ma własnych świątyń, albowiem władze państwowe zakazały ich budowania.

Nabożeństwa są odprawiane w zwyczajnych budynkach, w których adoptuje się pomieszczenia na kaplicę. Cieszyła się z tego, że są już młodzi kapłani, chociaż z troską wyrażała się o tych, którzy, studiując w rzymskokatolickim seminarium duchownym w Drohiczynie, siłą rzeczy nie otrzymują formacji właściwej Kościołom Wschodnim, zarówno w płaszczyźnie duchowości, jak i teologii czy prawa kanonicznego. W lepszej sytuacji są ci, którzy studiują w greckokatolickim seminarium w Drohobyczu na Ukrainie.

Z ubolewaniem konstatowała, że po 20 latach niepodległości na Białorusi nadal nie ma własnego biskupa i bardzoKIK_0 pragnęła, żeby pierwszym biskupem greckokatolickim został Białorusin, ktoś, kto wyrósł w tym kraju najlepiej odczuwa potrzeby, troski i cierpienia tych ludzi.

O wiele lepsza jest sytuacja grekokatolików w Polsce, gdzie od 1989 roku kościół greckokatolicki odzyskał osobowość prawną i w ciągu kilku lat zdołał odbudować swoje struktury, uwieńczone powstaniem w 1996 roku Metropolii, w skład której wchodzą dwie greckokatolickie eparchie: Archieparchia Przemysko-Warszawska z siedzibą metropolity w Przemyślu oraz Eparchia Wrocławsko-Gdańska z siedzibą biskupa we Wrocławiu.

Obydwaj biskupi biorą udział w zebraniach Konferencji Episkopatu Polski, ale są członkami Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, którego zwierzchnikiem jest Arcybiskup Większy Kijowsko-Halicki, Abp Swiatosław Szewczuk.

kik_6W Polsce grekokatolicy nie bez racji są utożsamiani z narodowością ukraińską, aczkolwiek zdarzają się też Polacy, którzy z własnego wyboru stają się grekokatolikami, a także tacy, którzy po zawarciu małżeństwa ze stroną greckokatolicką przyłączają się do wspólnoty greckokatolickiej. Ze strony duszpasterskiej nie jest to problemem, albowiem misją Kościoła zawsze było i jest głoszenie Ewangelii i prowadzenie ludzi do Chrystusa.

Dobrze też układają się stosunki z kościołem rzymskokatolickim, chociaż ze smutkiem trzeba stwierdzić, że zwłaszcza tam, gdzie grekokatolików nie ma albo są bardzo rozproszeni, kapłani rzymskokatoliccy mają bardzo małą, lub wręcz żadną, wiedzę o kościele greckokatolickim. Zdarzają się przypadki, że traktują ślub grekokatolika z rzymokatoliczką jako ślub mieszany konfesyjnie i bezpodstawnie wymagają podpisywania wymaganych w tych przypadkach zobowiązań.

O tym i wielu innych problemach podczas dyskusji rozmawiali z zebranymi grekokatolicy z Warszawy – o. Piotr i p. Łukasz.

Autorem zdjęć jest Maria Piotrowska z KIK.