Bazylianie

svichka 02Dzielimy się smutną wiadomością, że wieczorem 18 kwietnia - spoczął w Panu nasz parafianin, ś. p. Bogdan Boberski.

Urodził się 31 października 1922 r. w Polanach k. Krosna na Podkarpaciu w rodzinie greckokatolickiego duchownego. Jego ojciec, Julian, był proboszczem w tej wiosce. Dzieciństwo spędził w Jabłonicy, Tarnawie, a następnie we Lwowie, gdzie ukończył szkołę średnią.

Ponieważ w rodzinie było już sześcioro dzieci, na początku wojny Bogdan zamieszkał u wuja Aleksandra w Radomiu, głównego architekta miasta. Tutaj skończył technikum chemiczno-garbarskie.

Po wojnie wyjechał do Wrocławia, gdzie rozpoczął studia na Politechnice na wydziale architektury, a po ukończeniu studiów otrzymał pracę w Warszawie, w biurze Miastoprojekt-Stolica, gdzie zajmował się opracowywaniem projektów odbudowy Starego i Nowego Miasta po zniszczeniach wojennych. Wiele zrealizowanych projektów: kina, kawiarnie, restauracje, centra kultury i budynki mieszkalne było autorstwa Bogdana Boberskiego.

Od 1956 r., kiedy powstało Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Bohdan Boberski zaangażował się w działalność Towarzystwa.

Śpiewał w chórze „Duma” i w słynnym męskim chórze „Żurawli”, od samych początków jego założenia w ciągu 22 lat. W każdą niedzielę śpiewał też w cerkiewnym chórze w greckokatolickiej bazyliańskiej cerkwi na Miodowej.

W międzyczasie zaczął współpracować z ukraińskimi wydawnictwami w Polsce: Nasze Słowo, Nasza Kultura i Ukrainśkyj Kalendar, tworząc dla nich projekty graficzne, ilustracje do komiksów i humoresek.

Świętej pamięci Bogdan był mocno społecznie zaangażowany w dostosowanie budynków kościelnych i świeckich do potrzeb i tradycji Kościoła greckokatolickiego. Z jego rąk wyszło 25 projektów ikonostasów w różnych miejscowościach Polski i Ukrainy. We współpracy z artystą Ivanem Protsivem stworzyli przepiękne wnętrze kościoła św. Anny we Lwowie. Według jego projektu została zbudowana cerkiew w Kruklankach k. Giżycka.

Ś. p. Bogdan Boberski był miłośnikiem dzieł sztuki, znawcą historii sztuki, malarstwa, rzeźby, kolekcjonerem książek i monet. Entuzjasta malarstwa sakralnego prof. Jerzego Nowosielskiego.

Przez długi czas zajmował się porządkowaniem i odnawianiem grobów działaczy Ukraińskiej Republiki Ludowej, w tym żołnierzy i oficerów na Cmentarzu Prawosławnym na warszawskiej Woli. To dzieło przejął obecnie p. Jerzy Rejt.

Przed przejściem na emeryturę w 1988 r., po ukończeniu specjalistycznych studiów, kontynuował karierę zawodową w biurze Warcent, gdzie pracował przy projektowaniu szpitali.

Ożenił się z Ireną w 1969 roku, z którą razem przeżyli w małżeństwie 51 lat. Zawsze z dumą i podziwem mówił o swojej córce Marcie.

****

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w bazyliańskiej cerkwi w Warszawie przy ul. Miodowej 16, w piątek, 24 kwietnia 2020 r. o g. 11:30, a później pochówek na Cmentarzu Prawosławnym na Woli.

Z nabożeństw w cerkwi będzie prowadzona transmisja on-line po adresem: https://www.facebook.com/cerkiew.warszawa.miodowa