Bazylianie

Уявити собі Сина і Отця ми якось можемо, але Дух не має виразу матеріального, не має навіть імені і не може бути уявлений у будь-якому людському образі. На всіх мовах Його ім’я (євр. «руах», грец. «пнеума», лат. «спіритус» - загальний іменник, запозичений із природних сил явищ природи і дихання. Богословська думка йде слідом за словами Діяння Апостолів, яке ми почуємо у день зіслання Святого Духа. Людина вже з дитинства має змогу пізнавати природу та її цінності. Вітру не можна бачити, однак можна відчути його присутність. До Духа Божого неможливо доторкнутися рукою, проте можна «шум Його почути», можна пізнати Його присутність. Дух Божий є третьою особою Пресвятої Тройці, тому діє завжди через особу, котрою оволодіває і її перетворює. Дух Божий викликає незвичайні явища, котрі оновлюють лице землі. (Пс. 105,30)

Корисним буде призадуматись над словами Ісуса Христа: «Духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Ви ж його знаєте, бо перебуває він з вами і буде в вас (Йо 14,17)

Символи Духа Божого (вода, вогонь, повітря і вітер) належать до світу природи і вони, головним чином, дають уявлення про присутність Бога у нашому житті. Появляється питання: наскільки ми вміємо читати знаки Божої присутності у нашому житті?

Новим творінням Святого Духа є Христова Церква. Духа Божого «світ не може пізнати» - як навчає Христос - потрібно Його шукати саме у Христовій Церкві. Появляється запитання: чи людина байдужа до Христової Церкви може відчути присутність Духа Божого у своєму житті ? Дух Божий безустанно відновлює Свою дію і Свої дари, Дух повсякчасно веде до єдності Тіла Христового і посилає вищий дар любові.

Поділіться своїми думками про Святого Духа, Його присутність у Вашому житті.


HEADER 

 
#13 Guest 2010-05-26 19:25
Prodowzennia.Wk azuje pro sprawedlywist Isusa Chrysta,jakyj pomer za nas,za naszi hrichy.Pryhaduj e pro Bozyj Sud nad switom ta nad tym,jaki Joho ne znajut.Bozyj Duch poklykaje nas do zalu za hrichy i nawernennia do Boha majuczy na meti probaczennia i nowe zyttia.
Z Bohom
 
 
#12 Guest 2010-05-26 19:18
Wazlywym u cej czas staje pytannia:czy ludyna bajduza do Chrystowoji Cerkwy moze widczuty prysutnist Ducha Bozoho u swojemu zytti?Duch Swiatyj staw naznaczenyj tomu,szczob u ludej wirujuczych w Isusa Chrysta napownjaty jich sercia Duchom Swiatym,tobto buduje u naszomu zytti lubow,radist,my r,terpelywist,d obrotu,wirnist, lahidnist,dobro zyczlywist ma opanuwannia. My sami ne spromozni zdobuty ci wartosti bez dopomohy Hospoda.Win ne chocze,szczob my samostijno probuwaly buty terpelywi,zyczl ywi ta kochajuczi,ale szczob poklaly sebe u Joho pyky i wes czas dohladaly y sobi ci wartosti. Chrystyjane buly wizwani u Swiatym Dusi,szczoby u Niomu trywaty ta nasyczuwatysia Nym. Bozyj Duch pidsztowchuje ludynu do zbahnennia duchowosti,tobt o do dzerela ,,ludskoji skarbnyci".Swia tyj Duch ne je bajduzyj dla ludej,jaki ne wyznajut wiry chrystyjanskoji .Perekonuje ludski sercia pro Bozu prawdu,szczo my sohriszyly i potrebujemo Bozoho probaczennia.
 
 
#11 Guest 2010-05-23 23:52
Duzhe diakuju za vidhuky na mij lyst,- Xaj usim vam Bog blagoslovyt
 
 
#10 Guest 2010-05-23 22:53
W tragediach życiowych - często wtedy przypominamy sobie o Bogu. Modlimy się, oczekując natychmiastowej pomocy. W takich momentach naszego życia warto modlić się do Ducha Świętego, o mądre postępowanie w konkretnej sytuacji, rozwagę i cierpliwość.
 
 
#9 Guest 2010-05-23 19:54
Tragedie życiowe-otwiera ją w nas serce do Boga. Gdy jesteśmy,w rozpaczy,wszyst ko tracimy,właśnie wtedy modlitwa jest żarliwa i szczera,krzyk i całkowite oddanie się Bogu. Opuszczeni,woła my przez łzy,ból,błagamy o pomoc.Trudne chwile i doświadczenia spowodowały że uciekałam w modlitwę,zamyka łam się w sobie i najbardziej czułam bliskość,oparci e,pomoc i prowadzenie Boże.Dziękuję Bogu za doświadczenia,k tóre umacniają mnie w wierze,modlitwi e i wzrastaniu.
 
 
#8 Guest 2010-05-22 23:57
Do anonima.Powiń ce trahedia, drama ludej, szczo w odnu myt wtratyły wse, dorobok ciłoho żyttja. Pohodżujusia z tym, szczo w takij sytuacji, w taki hwyłyny je sprawdi ważko mołytysia. Ludy je w rozpaczi, bezradni, zoseredżenni na swojomu neszczastiu. Tysiaczi pytań stawlat pered soboju zoseredżujutsia łysze na własnyj sytuacji i na włąsnomu terpiniu. Ważko znajty bud-jakij wyhid z sytuacji w jakij opynyłysia, ne baczat nijakih możlywostej i prespektiw podalszoho żyttja. Ale znaju z własnoho doswidu, takoż pereżyła trahediu, treba mołytysia, bez mołytwy je nabahato ważcze. Nawit jak szczo zdajetsia szczo mołytwa trudna, pozbawłena sensu, prynosyt płody i spokij w cij hwyli newidczutni.Nap ewno Duch Światyj daje nam syłu, szczob radyty sobi w tyh tiazkih i beznadijnyh sytuacjah.
 
 
#7 Guest 2010-05-22 17:01
Do anonima. Na moju dumku pytajesz o serioznu ricz. Bo tak sprawdi ne sztuka je mołytyś i widczuwaty obecnist. Sw. Ducha koły u żytti powodystja "normalno", ałe sztukoju je maty wiru u kryzowych sytuacjach. Mene takoz cikawyt dumka inszych na cju temu.
 
 
#6 Guest 2010-05-22 12:00
pidskazhit jak v cij sytuacji - poveni, ewakuacji, atmosfery nepevnosti, nervovosti, bezzsyllja - molytys? koly wazhko logiczno dumaty;koly ne znajesh czy bude do czogo wernutysja?!
 
 
#5 Guest 2010-05-21 02:02
Duch Święty- tchnienie Boga.Dar światłości,miło ści,pokoju,cisz y.Relacja Boga z człowiekiem,żró dło życia umacnia w nas nadzieję,wiarę. Pociesza w smutkach,ratuje w niebezpieczeńst wach,rozjaśnia wątpliwości,wyp rowadza z błędów i daje siłę w trudnych sytuacjach,podn osi z upadku.Prowadzi w modlitwie w rozmowie z Bogiem,jest ukojeniem i przytuleniem miłości Bożej.Otwórzmy nasze serca i umysły na Jego działanie i prowadzenie w życiu.
 
 
#4 Guest 2010-05-20 00:45
Хтось сказав: Святий Дух це безмежна простота. В цьому реченні є приховані слова, які вказують на велич Божу та смирення людини. Це потрібно самому досвідчити, хоч важко це передати у словах іншим людям.
 
 
#3 Guest 2010-05-19 10:53
"Bez Ducha Św. Bóg jest daleki, Chrystus jest przeszłością, Ewangelia martwą literaturą, Kościół tylko organizacją, władza panowaniem, posłannictwo propagandą, kult przywoływaniem wspomnień, a postępowanie po chrześcijańsku moralnością niewolników"-Me tropolita Ignatios
podpisuję się pod jego słowami
 
 
#2 Guest 2010-05-19 01:10
Jeżeli nasze serce jest pełne miłości do Boga i ludzi, kiedy doświadczamy pokoju, wolności, każdego dnia się nawracamy, pragniemy modlitwy i słuchania słowa Bożego to myślę, że możemy być przekonani o działaniu Ducha Św. w naszym życiu. Działanie Ducha Św. kieruje nasze życie do wielkich wartości: miłości, radości, pokoju, jedności i nadziei. Duch Św. pobudza nas do łączenia się w miłości ze wszystkimi ludźmi. Tak więc kiedy kochamy pozwalamy Duchowi działać.
 
 
#1 Guest 2010-05-18 12:29
Хтось сказав: "Я пізнав Бога Духом Святим". Але одного разу почув інший голос: "Ти боїшся зі мною зустрітися бо мало мене любиш". Коли просиш про звершення любові воно сповняється і Дух Святий тебе наповняє. Після цього ти переконаний, що життя з Богом це нове народження в Дусі,Правді й Любові.
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież