Drukuj

Order_Sw.Stan1W sobotę, 11 maja 2013 roku w kościele Duszpasterstwa Środowisk Twórczych na pl. Teatralnym w Warszawie odbyła się uroczystość, podczas której Wielka Narodowa Kapituła Orderu Świętego Stanisława, Biskupa i Męczennika w Polsce odznaczyła szereg osób zasłużonych dla szeroko rozumianej działalności dobroczynnej. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prałat dr Wiesław Niewęgłowski. Po Mszy Św. w obecności Wielkiego Mistrza Orderu Św. Stanisława, prof. dra hab. Marka Kwiatkowskiego, ordery wręczał Wielki Kanclerz Kapituły, prof. dr hab. Mirosław Najder. Uroczystość uświetniła orkiestra górnicza z Górnego Śląska.

Wśród odznaczonych znalazł się także Metropolita Przemysko-Warszawski Order_sw.Stan3Kościoła Greckokatolickiego, Arcybiskup Jan Martyniak. Został odznaczony Orderem I klasy za aktywny udział wraz z J. Em. Kardynałem Lubomyrem Huzarem w przygotowaniu pielgrzymki błog. Papieża Jana Pawła II na Ukrainę w 2001 roku oraz za zasługi w dziedzinie pojednania polsko-ukraińskiego, zwłaszcza w ostatnim okresie obchodów 70. rocznicy tragedii na Wołyniu.

Podczas uroczystości Księdzu Arcybiskupowi towarzyszył proboszcz warszawskiej parafii greckokatolickiej, o. Piotr Jan Kuszka OSBM.

Order św. Stanisława ustanowiony 7 maja 1765 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W tym samym dniu ogłoszono statut orderu, zawierający dwanaście artykułów, w których m. in. ustalono wygląd orderu, gwiazdy i wstęgi oraz jego dewizę Praemiando Incitat (Nagradzając zachęca). W statucie król wyjaśnił, iż celem ustanowienia orderu jest ,, aby cnota pobożnych i Ojczyźnie zasłużonych ludzi Nam dobrze zalecona, sprawiedliwy najprzód wzgląd znajdowała, a po tym Ich także zasługi jakowym publicznym łaski Naszej Królewskiej zaszczytem ozdobione były; I żeby się przez takowy sposób wszyscy do chwalebnego w dobrym naśladowania i do najcelniejszych dla Rzeplitej i ku Nam czynności zachęcali...".