Bazylianie

rek_2012_02_copyW poniedziałek 24 września 2012 r. w klasztorze Zaśnięcia NMP w Warszawie rozpoczęły się rekolekcje dla bazylianów Prowincji Opieki NMP. Rekolekcje prowadzone przez o. Artemiusza Nowickiego, OSBM, potrwają do soboty 29 września.

Ojciec Artemiusz ukończył specjalistyczne studia z nauk filozoficznych w Rzymie. Obecnie jest wykładowcą filozofii w bazyliańskim Seminarium Duchownym w Briuchowyczach k. Lwowa. Jako temat przewodni tegorocznych rekolekcji wybrał osoby ze Starego Testamentu stanowiące obrazy Bożego wybrania, szczególnie Abrahama, Izaaka i Jakuba.

W bazyliańskiej duchowości podobne rekolekcje przewidziane są każdego roku. Już przy pierwszej reformie życia zakonnego na Rusi, przeprowadzonej przez Metropolitę J. Rutskiego w XVII w., rekolekcje stały się ważnym elementem realizacji powołania zakonnego. Strzeżenie czystości myśli i serca, o którym mówił św. Bazyli, jest realizowane w różnych cyklach czasowych. Codziennie służy temu analiza własnych zachowań, myśli i postaw dokonywana przez bazylianów przynajmniej dwa razy w ciągu dnia. W cyklu rocznym, podobna weryfikacja odbywa się podczas rekolekcji. Dzięki temu zakonnik zdobywa wiedzę o samym sobie, która staje się pomocna przy unikaniu zła, co stanowi fundament dla pełnego napełnienia Duchem Świętym.

Poznawanie siebie samego odbywa się na różne sposoby, choć wszystkie one są w jakiś sposób ze sobą połączone. Można spoglądać na własną osobę przez pryzmat Bożych Przykazań. Można poznawać prawdę o sobie przez poznanie Boga i jego działania. Ojciec Artemiusz, podczas rekolekcji, zaproponował sposób bardzo popularny w duchowości bazyliańskiej – spoglądanie na siebie dzięki poznaniu naszych świętych poprzedników, w tym przypadku postaci ze Starego Testamentu.

Rekolekcje zakonne trwają pięć dni. W tym czasie zakonnicy nie kontaktują się ze światem zewnętrznym i nie wykonują prac, do których są przeznaczeni w życiu codziennym (duszpasterstwo, nauka, administracja itp.). Cała uwaga zakonnika skupiona jest wyłącznie na praktykach duchowych. Nawet ci spośród bazylianów, którzy na codziennie z woli przełożonych, utrzymują kontakt z osobami świeckimi, podczas rekolekcji nie przyjmują gości, nie odbierają telefonów i nie prowadzą korespondencji. Prosimy zatem o zrozumienie i uszanowanie zwyczajów zakonnych. „Jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi” (Mt. 5, 13).