Bazylianie

21.04.2011_WID_001

Заходами Провінції василіанського Чину в Польщі, з'явився перший том «Василіанських історичних досліджень». Це перше наукове видання Василіанського Чину в Польщі, який хоче продовжувати працю попередників, які видавали «Записки ЧСВВ». Детальнішу інформацію про зміст першого тому та ідею видання можна прочитати у вступному слові.

Редакційна колегія річника: Мирослав Чех, Ігор Гарасим ЧСВВ (головний редактор), Ігор Галаґіда (науковий редактор), Петро Кушка ЧСВВ, Роман Лепак ЧСВВ, Богдан П’єтночко ЧСВВ.

Вступне слово

Ідея видавати «Василіанські історичні дослідження» народилася під кінець 2009 р. серед осіб, які зараз є членами редколегії. Рішенню про реалізацію цього задуму передували багатогодинні дискусії про стан досліджень з історії, сьогодення та майбутнього Української Греко-Католицької Церкви в Польщі, Україні і в інших країнах, де проживають її вірні, який є дуже незадовільний, зокрема через відсутність основних джерел і невелике число монографій чи узагальнюючих робіт з даної тематики.

Видавцем журналу є Провінція Чину Св. Василія Покрови Пресвятої Богородиці в Польщі й нав’язує тим до заслуженої джерелознавчої серії «Записки Чину Святого Василія Великого» («Analecta Ordinis S. Basilii Мagni»), які з 1924 р. виходили друком в Жовкві, а після Другої світової війни були відновлені у 1949 р. василіанськими істориками й архівістами в Римі.21.04.2011_WID

В першу чергу на сторінках «Василіанських історичних досліджень» плануємо публікувати документи, виходячи з того, що без них не можна писати історичних праць. Таким чином, у цьому першому томі поміщено розшукані й упорядковані др. габ. Ігорем Галаґідою 103 документи, які ілюструють процес відновлення греко-католицьких богослужінь у Польщі в середині п'ятдесятих років минулого століття. Це була епохальна подія в історії нашої Церкви, яку комуністична влада визнала за неіснуючу в результаті переміщення значної частини віруючих і духовенства до Української РСР та на західні й північні землі Польщі. В той же час обидва перемиські владики – ординарій Йосафат Коциловський та його помічник Григорій Лакота були депортовані в СРСР, де померли в ув'язненні.

Більшість з оприлюднених документів ще не була опублікована, а деякі з них не відомі навіть фахівцям. Перед частиною з джерельним матеріалом публікуємо дослідження автора-упорядника, в якому зроблено спробу проаналізувати перебіг подій на основі документів, які вже використовувалися істориками, а також тими, які він віднайшов першим. При цьому слід пам’ятати, що до багатьох архівних документів даного періоду, в тому числі до основних з ватиканських і совєтських сховищ, дослідники все ще не мають доступу.

Надалі у «Василіанських історичних дослідженнях» хочемо в першу чергу публікувати документи, спогади й інші матеріали, які зберігаються у різних архівах Польщі (в тому числі й Василіанському Архіві у Варшаві) і за кордоном. Ця джерельна база ще не використана істориками, не відома тим, які цікавляться минулим, не існує в громадському дискурсі. Відсутність знань, в свою чергу, призводить до спрощень і стереотипів, яких виникло багато навколо минулого нашої Церкви. Стереотипи плекалися, використовувалися і підтримувалися комуністичною владою. Проте вони не зникли і з розпадом колишньої комуністичної системи. Більше того, в останні роки вони відродилися з великою силою, даючи підґрунтя для дій людей чи середовищ недружньо або навіть вороже наставлених до нашої Церкви, а тим самим – Вселенської Церкви.

Водночас, плануємо «Василіанські історичні дослідження» не обмежувати лише до питання джерел і знання новітньої історії. В чергових томах маємо намір публікувати і монографічні праці, і збірники документів, і синтези. Хочемо сягнути також в історію нашої Церкви в міжвоєнний період, багатьох аспектів якої взагалі не знаємо й досі.

При публікації джерел та історіографічних досліджень єдиним критерієм, який застосовуємо є методологічна чесність та принцип sine ira et studio.

Редколегія

Василіанські історичні дослідження можна замовити за адресою:

Ul. Miodowa 16

00-246 Warszawa

Tel. 22 831 17 18